Informácie o ochrane dát

Poznámky k ochrane údajov

Teší nás Váš záujem o náš podnik a naše produkty. Pri používaní našej on-line ponuky má ochrana Vašej súkromnej sféry veľký význam. Osobné údaje získané pri návšteve našich webových stránok spracovávame podľa zákonných ustanovení platných pre krajiny, v ktorých príslušné webové stránky spravujeme.

Zisťovanie a spracovanie osobných údajov

Keď navštívite naše stránky, ukladá náš server meno Vášho internetového providera, IP-adresu, internetovú adresu, z ktorej ste nás navštívili, stránky, kroré ste u nás navštívili a dátum a dĺžku trvania návštevy. Tieto údaje sa štatisticky vyhodnocujú a nie sú spojené s osobnými údajmi. Používame cookies, aby sme poznali preferencie návštevníka a podľa toho mohli upraviť naše stránky. Jednotlivý úžívateľ zostáva pritom anonymný. Získané osobné údaje sa ukladajú len vtedy, keď ich Vy pri on-line ponúkaných službách dobrovoľne zadáte.

Využívanie a poskytovanie ďalej osobných údajov, účelové viazanie a možnosť voľby

Používame technické údaje na administráciu webových stránok. Vaše osobné údaje v požadovanom obsahu pre spravovanie záujemcov a zákazníkov, pre informácie o nových produktoch, prieskum produktov a pre interné marketingové úlohy. Účasť na týchto akciách je dobrovoľná. Keď s tým nesúhlasíte, môžete sa hocikedy z týchto služieb odhlásiť. Je to možné počas služby alebo na vždy uvedenej mailovej adrese. Vtedy budú Vaše údaje zablokované. Naši pracovníci, ktorí s údajmi pracujú sú viazaní mlčanlivosťou.

Bezpečnosť

Spoločnosť Schaeffler KG využíva technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich údajov proti náhodnej alebo úmyselnej manipulácii, strate, zničeniu alebo prístupu neoprávnených osôb. Tieto bezpečnostné opatrenia sú spoločne s technologickým vývojom neustále vylepšované.

Naše webové stránky možu obsahovať odkazy na iné stránky. Naše poznámky k ochrane údajov pre tieto stránky neplatia.

V prípade otázok súvisiacich so spracovávaním Vašich osobných údajov, podnetov alebo sťažností alebo žiadostí o informácie sa môžete obrátiť na náš podnik alebo koncernových splnomocnencov zodpovedných za ochranu údajov.

Podnety môžete odoslať priamo Schaeffler KG alebo príslušným spoločnostiam, kde sú osobné údaje uložené. Kontakt nájdete na webových stránkach každej spoločnosti.