Automobily

Komponenty a systémy pre motory

Komponenty a systémy pre motory

Naše presné produkty rozhodujúcou mierou zabezpečujú menšiu spotrebu motorov a dodržiavanie stále prísnejších noriem pre výfukové plyny. Súčasne zvyšujú komfort a dynamiku jazdy a predlžujú intervaly údržby a životnosť. Medzi naše produkty patria diely na nastavovanie ventilovej vôle, variabilné ventilove rozvodové systémy a systémy na prestavovanie vačkového hriadeľa, remeňové a reťazové pohony optimalizované z hľadiska hlučnosti a trvanliovosti a rovnako aj valivé uloženia pre hriadele motora.