KONTAKT
Spektrum produktov

Kombinácie ložísk

Radiálne kĺbové ložiská s doplnkovou výstelkou ELGOGLIDE® v otvore vnútorného krúžku ponúkajú v kombinácii s čapom zlícovaným s vnútorným otvorom navyše možnosť axiálneho pohybu. Vďaka tomu je možné okrem otočných pohybov a naklápania kĺbového ložiska vyrovnávať taktiež teplotné zmeny dĺžky a zmeny dĺžky spôsobené konštrukciou.