KONTAKT
Publikácie
 

Technické údaje o produkte | 2012-01
Rolling Bearing Mountings for Converters

 
 

Katalóg | 2009-11
Large Size Bearings
Ball bearings Roller bearings Back-up rollers Spherical plain bearings Bearing housings Accessories

 
Spektrum produktov

Teleso

Tu vyobrazené teleso slúži na uloženie konvertorov a môže byť s plávajúcim alebo pevným ložiskom.

Telesá s pevnými ložiskami sú usporiadané tak, že po vypustení dištančných krúžkov je možné namiesto nedelených ložísk používať ložiská delené.