Pohon ventilového rozvodu

Hydraulické upevňovacie prvky

Reťazové pohony sú dynamicky budené nerovnomerným otáčaním hnacieho hriadeľa v kombinácii so zotrvačnými hmotami hnacieho hriadeľa a taktiež striedavým zachycovaním momentu hnacích hriadeľov. To platí najmä pri vačkových hriadeľoch, piestových čerpadlách atď. Aby bolo možné zaistiť aj napriek uvedeným javom tichú prevádzku bez vibrácií a s nízkym opotrebovaním, musia byť vibrácie reťaze v podobných pohonoch odstránené. Ideálne je tlmenie prostredníctvom hydraulického prvku na napínanie reťaze. Najznámejšia konštrukcia je štrbinový tlmič závislý na rýchlosti s riadeným tlmením. Ten na tlmenie využíva olej z obehu vo vnútri motora. Olej sa pri výtoku nasáva cez spätný ventil do takzvaného vysokotlakového priestoru. Pri stlačení napínacieho zariadenia sa ventil uzatvorí a olej je vytlačovaný von úzkou štrbinou medzi piestom a skriňou.

Hydraulické napínacie prvky sa vyznačujú najmä týmito vlastnosťami:

  • Nízke opotrebovanie vďaka použitiu dielcov z kalenej ocele
  • Jemne nastaviteľné tlmenie vďaka štrbine, ktorou uniká olej
  • Riadeným tlmením vďaka spätnému ventilu
  • Nízkymi požiadavkami na zástavbový

Voliteľne je možné zaistiť celý rad ďalších vlastností a funkcií. Napínacie zariadenie reťazových pohonov vačkových hriadeľov, v ktorom je integrovaná reťazový vodiaci a napínací člen a dýza na vstrekovanie oleja, je len príklad. Cieľom je pre každú aplikáciu nájsť ideálne napínacie zariadenie čo do funkcie aj nákladov.