Výskum

Motor

V skúške sú prvky motora kontrolované na rôznych skúšobných staniciach. Testy sa vykonávajú v nasledujúcich podmienkach:

 • Vo vozidlách
 • Na pracujúcich motoroch s brzdou alebo bez nej
 • V hnaných motoroch (pohon elektromotorom)
 • V hnaných komponentoch
 • Na špeciálnych skúšobných staniciach

Prvky motora sa vyvíjajú a uvoľňujú do výroby s využitím nasledujúcich skúšobných metód:

 • Skúmanie pevnosti pri prevádzkovom namáhaní
 • Dynamické skúšky
 • Funkčné skúšky
 • Skúšky vynechávania iskry pri zapaľovaní
 • Skúšky radenia
 • Skúšky opotrebovania
 • Meranie trenia
 • Skúšky životnosti
 • Zvláštne merania