Technika pohonov

Servis

Partnerstvo

Moderné priemyselné prevodovky prenášajú vysoké výkony na malom priestore. Príslušné valivé ložiská by mali byť zvolené s najvyššou mierou starostlivosti. Pritom je výhodné, keď sa výrobca prevodoviek môže spoľahnúť na skúsenosti kompetentného výrobcu valivých ložísk. Firmy INA a FAG kladú veľký dôraz na partnerskú spoluprácu od vývoja prevodoviek cez výrobu a montáž komponentov prevodoviek až po praktické použitie prevodovky. Pre všetky tieto oblasti sme tí správni partneri.