KONTAKT
Servis

Výpočtový servis

 
 
 

Kalkulovaná bezpečnosť

S programom na výpočty valivých ložísk BEARINGX® je možné presne vypočítať, zobraziť a zdokumentovať zaťaženie valivých ložísk v zložitých systémoch strojov s ohľadom na rad prevádzkových podmienok. Kedykoľvek je možné vypočítať nielen životnosť ložísk, ale taktiež priehyby hriadeľov, naklopenie a dokonca deformácie v okolí ložísk v rotačných aj lineárnych systémoch.

Možná je aj postupná optimalizácia napríklad z hľadiska vplyvu mazania a znečistenia, lícovania, tolerancií atď. Podľa výsledkov je možné ukázať, ako je uloženie namáhané v rôznych stavoch zaťaženia. BEARINX® navyše poskytuje dôležité informácie o tuhosti celého systému.

Tento program umožňuje dimenzovanie v súlade s aplikáciou: V simulácii je možné zmenou polohy, konštrukčného tvaru alebo konštrukčnej veľkosti ložiska lacno a rýchlo zistiť optimálnu konštrukciu pre danú aplikáciu.

Výpočtový servis skupiny Schaeffler Gruppe je doplnený analýzami FE, dynamickými simuláciami alebo meraniami u zákazníka.