Spektrum produktov

Valčekové ložiská s možnosťou nastavenia uhla

 
 
 

Vyhrievaním sušiaceho valca dochádza k tepelnej dilatácii, ktorá pri veľkej dĺžke valca môže znamenať podstatnú zmenu celkovej dĺžky. K tomu pristupujú nepresnosti súosovosti medzi oboma miestami uloženia.

Riešenie:
dvojradové súdkové ložiská, ktoré umožňúju naklopenie. Tie sa používajú prednostne v suchej časti zariadenia a často nahradzujú staré riešenia s naklápacími telesami. Zmeny dĺžky sa vyrovnávajú prirodzene medzi valčekmi a vnútornou valivou dráhou v ložisku. Kĺbové uloženie vonkajšieho krúžku sférickou klznou plochou umožňuje vyrovnať prípadné nepresnosti súososti valcového čapu.

Inštalované je ako plávajúce ložisko na strane obsluhy suchého alebo hladiaceho valca.