KONTAKT
Publikácie
 

Návod (montáž, prevádzka) | 2010-02
Mounting Instructions for FAG Split Spherical Roller Bearings Lubricated with Grease and Plummer Block Housings

 
 

Publikácia | 2014-05
Split spherical roller bearings
Costs savings through rapid bearing replacement at difficult to access bearing locations

 
Spektrum produktov

Delené dvojradové súdkové ložiská

Ako náhrada súdkových dvojradových ložísk s upevňovacím puzdrom na skrátenie trvania prestojov na ťažko prístupných miestach napríklad pri rozvlákňovačoch, miešačoch, ventilátoroch a prevodoch.