KONTAKT
Publikácie
 

Brožúra | 2012-09
Bearing Supports and Components for Hydraulic Drives and Fluid Pumps

 
Priemysel

Fluid Technology

V rámci odvetvia „Heavy Industries“ spojili spoločnosti INA a FAG v oblasti „Fluid Technology“ svoje rozsiahle programy pre hydraulické systémy a čerpadlá kvapalín a v oblasti „Airhandling“ svoje rozsiahle programy pre kompresory, ventilátory a centrifúgy.

 
Použitie