Publikácie
 

Technické údaje o produkte | 2005-09
FAG WiPro Wind Turbine Protection

 
 

Katalóg | 2015-07
Mounting and Maintenance of Rolling Bearings
Products Services Training

 
ĎALŠIE INFORMÁCIE
KONTAKT
Spektrum produktov

Kontrola stavu

 
 
 

Kvôli bezpečnej prevádzke veternej elektrárne sa sledujú dôležité charakteristické veličiny, ako sú napr. otáčky, teplota, kvalita oleja a vibrácie, sledovaním off-line alebo on-line. Pritom je možná údržba závislá na stave.
Know-how firmy FAG výrazne znižuje náročnosť servisu a údržby.

FIS (FAG Industrial Services) dodáva kompletné monitorovacie zariadenie WIPRO, ale taktiež jednotlivé diely, ako sú napr. snímače. Pre vyhodnocovanie dát sú v rámci servisných zmlúv k dispozícii špecialisti.