Publikácie
 

Technické údaje o produkte | 2008-03
Arcanol Rolling Bearing Greases
For reliable, durable and cost-effective bearing arrangements

 
 

Katalóg | 2015-07
Mounting and Maintenance of Rolling Bearings
Products Services Training

 
KONTAKT
Spektrum produktov

Mazivá

Odporúčame špeciálne kvalitné mazivá určené pre ložiská, ktoré optimalizujú ich životnosť. Tieto odporúčania zohľadňujú viskozitu, triedu NLGI, rozsahy teplôt a aditiváciu.

Mazacie tuky:

  • Špecifikované pre požiadavky veterných elektrární
  • Vývoj s vedúcimi výrobcami mazacích tukov
  • Vysoká kvalita mazacieho tuku je zaručená neustálymi kontrolami
  • Dávkovač mazacieho tuku na automatické domazávanie

Firma FAG predáva vlastné mazacie tuky pod názvom ARCANOL:

  • Arcanol LOAD 400 pre obvyklé prevádzkové teploty
  • Arcanol Multitop pre lokality s nízkymi prevádzkovými teplotami