Kariéra

Vzdelávanie

 
 
 
 

Poďte s nami do budúcnosti!

Odborníkov pre výrobný závod INA SKALICA vychováva:

  • Stredná odborná škola strojnícka Skalica

Odborníkov pre výrobný závod Schaeffler Kysuce vychovávajú:

  • Stredná odborná škola strojnícka Kysucké Nové Mesto
  • Stredná odborná škola technická Čadca
  • Spojená škola Kysucké Nové Mesto

Podrobné informácie o učebných a študijných odboroch na stredných školách nájdete v letákoch.
Schaeffler Kysuce má dlhoročne rozvinutú spoluprácu so Strojníckou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline.
V rámci odbornej prípravy študentov do praxe a ich integrovania do nášho tímu rozvíjame v spolupráci so Strojníckou fakultou viacero projektov.
Najvýznamnejší z týchto projektov je tzv. Štipendijný program pre študentov tretieho ročníka bakalárskeho štúdia a prvého ročníka inžinierskeho štúdia ako aj doktorandského štúdia.
Študenti majú možnosť už počas štúdia na vysokej škole participovať na projektovej práci v rôznych odborných tímoch v našom závode s perspektívou následného zamestnania po skončení štúdia.

 
 
Downloads
 
 
Duálne vzdelávanie - Skalica
 
Oznámenie o duálnom vzdelávaní
 
Prihláška na duálne vzdelávanie
 
Duálne vzdelávanie Kysucké Nové Mesto a Čadca
 
Stredná odborná škola Strojnícka Skalica
 
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
 
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ ČADCA
 
SPOJENÁ ŠKOLA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
 
ŽILINSKÁ UNIVERZITA
 
STU BRATISLAVA