ĎALŠIE INFORMÁCIE
 

Prehľad našich certifikovaných výrobných závodov

Certifikáty a ocenenia

 
Spoločnosť

Životné prostredie

Ekologický audit ES a certifikácia podľa normy ISO 14001
Časť podnikovej filozofie

 

Ochrana životného prostredia ako cieľ podniku– čo to pre nás znamená? Už po desaťročia staviame starostlivosť o životné prostredie na prvé miesto pri vývoji produktov, nákupe, výrobe aj zásobovaní a likvidácii. Aktívna ochrana životného prostredia je vďaka tomu integrovaná do všetkých oblastí podniku. Sme presvedčení o tom, že zaužívaný manažment ochrany životného prostredia zaisťuje ďalšiu prosperitu a úspešnosť nášho podniku.

S vyhodnotením a certifikáciou našich výrobných závodov sme v čele ochrany životného prostredia. Prevádzky spoločnosti Schaeffler Gruppe sú celosvetovo a na všetkých pracoviskách certifikované podľa normy ISO 14001. Mnoho stanovíšť aj mimo Európy je vyhodnocovaných podľa ešte prísnejšej vyhlášky EMAS.