ĎALŠIE INFORMÁCIE

Systém výberu produktu a konzultačný systém - medias®

Vymedzovacie systémy s ihlovými a valčekovými plochými klietkami
KONTAKT
 
Ploché klietkové vedenia

Vymedzovací systém s plochými ihlovými alebo valčekovými klietkami

Základné vyhotovenie sa skladá z páru vodiacich líšt M/V a plochých klietok s uhlovými ihlovými klietkami alebo uhlovými valčekovými klietkami a ide o lineárne pevné ložisko. Lišty sa dodávajú v kvalitách Q2, Q6 a Q10.

Klietky sa vyrábajú z kovu alebo plastu. Kovové klietky sú vhodné do sťažených podmienok napríklad s vysokým zrýchlením, s vysokými teplotami a čiastočne s voľnými koncami klietok. Plastové klietky sú mimoriadne hospodárne pri jednoduchých prevádzkových podmienkach.
Ako príslušenstvo existujú koncové diely pre konce líšt, stierače na ochranu valivých dráh pred znečistením.