medias® systém voľby produktov a konzultačný systém

Porovnávací systém valivých ložísk

Ak chcete nahradiť valivé ložiská od iných výrobcov ako INA/FAG, pomôže W.V.S. Porovnávací systém valivých ložísk pomáha pri rozkódovaní rôznych označení ložísk, tzn. rýchlo zistí ekvivalentné označenie INA/FAG podľa označenia iného výrobcu valivých ložísk. Stopercentná zameniteľnosť však nie je daná vo všetkých prípadoch. Za prípadné nezhody nepreberáme žiadne záruky. S prípadnými otázkami sa obráťte na príslušné zastúpenie spoločností INA/FAG vo vašej blízkosti.