ĎALŠIE INFORMÁCIE

Systém výberu produktu a konzultačný systém - medias®

Valčekové ložiská
 
KONTAKT
 
Valčekové ložiská

Valčekové ložiská s drážkami

Valčekové ložiská s  drážkami sú dvojradové jednotky bez klietok, ktoré sa skladajú z vonkajších a vnútorných krúžkov s nákružkami, valčekov vedených nákružkami a tesniacich krúžkov.

Vonkajšie krúžky majú drážky pre poistné krúžky. Vnútorné krúžky sú axiálne delené, o 1 mm širšie než vonkajšie krúžky a sú pridržiavané zavalcovanou oceľovou páskou.

Pevné ložisko

Valčekové ložiská s drážkami sú pevné (vodiace) ložiská. Tieto veľmi tuhé ložiská zachytávajú nielen vysoké radiálne sily, ale taktiež axiálne sily v oboch smeroch.

Vyhotovenie bez klietok prináša maximálny možný počet valivých telies a vďaka tomu najvyššiu dynamickú aj statickú únosnosť. Vzhľadom na kinematické pomery však tieto ložiská nedosahujú také vysoké otáčky, ktoré sú možné pri valčekových ložiskách s klietkami.

Ložiská pre lanovnice

Pomocou drážok na vonkajšom krúžku je možné krúžky ložísk jednoducho axiálne upevniť. Tým sú ložiská vhodné pre uloženie lanovníc.