ĎALŠIE INFORMÁCIE

Systém výberu produktu a konzultačný systém - medias®

Radiálne guľkové ložiská
 
Publikácie
 

Katalóg | 2012-08
Rolling bearings
Ball bearings, Roller bearings, Needle roller bearings, Track rollers, Bearings for screw drives, Insert bearings/housing units, Bearing housings, Accessories

 
KONTAKT
 
Valivé a klzné ložiská

Radiálne guľkové ložiská

 

Radiálne guľkové ložiská sú všestranne použiteľné, nerozoberateľné ložiská s masívnymi vonkajšími krúžkami, vnútornými krúžkami a klietkami s guľkami. Tieto produkty jednoduchej konštrukcie, prevádzkovo odolné a s nenáročnou údržbou sa vyrábajú v jednoradovom a dvojradovom vyhotovení, otvorené alebo utesnené. Z dôvodov technológie výroby môžu mať aj otvorené ložiská na vonkajšom krúžku zápichy na tesnenia alebo kryty.

Vzhľadom na nízky moment trenia sú radiálne guľkové ložiská vhodné pre vysoké otáčky.