ĎALŠIE INFORMÁCIE

Systém výberu produktu a konzultačný systém - medias®

Puzdrové voľnobežky
 
Publikácie
 

Katalóg | 2012-08
Rolling bearings
Ball bearings, Roller bearings, Needle roller bearings, Track rollers, Bearings for screw drives, Insert bearings/housing units, Bearing housings, Accessories

 
KONTAKT
 
Valivé a klzné ložiská

Puzdrové voľnobežky

Puzdrové voľnobežky sú jednosmerné spojky skladajúce sa z tenkostenných beztrieskovo formovaných vonkajších krúžkov so spínacími plochami, plastových klietok, prítlačných pružín a ihlových valčekov. Prenášajú krútiaci moment jedným smerom a sú priestorovo úsporné v radiálnom smere. Voľnobežky existujú s uložením alebo bez neho.

Puzdrové voľnobežky sú veľmi presné pri spínaní, pretože napružením jednotlivých ihlových valčekov je zaručený stály kontakt medzi hriadeľom, ihlovým valčekom a spínacou plochou. Vďaka malým rozmerom a s nimi spojeným nízkym momentom zotrvačnosti blokovacích prvkov umožňujú vysoké frekvencie spínania. Okrem toho majú len nízky voľnobežný trecí moment.

Puzdrové voľnobežky je možné používať v rôznych aplikáciách– napríklad ako krokové spínacie zariadenie, blokovanie proti spätnému chodu, radiacu spojku. Puzdrová voľnobežka pritom preberá funkciu predbiehania respektíve funkciu blokovania.