Klzné ložiská

Klzné ložiská - s nutným mazaním

"Kĺbové ložiská a kĺbové hlavice s nutným mazaním s klznou dvojicou oceľ/oceľ a oceľ/bronz sú nenáročné na údržbu, nízkonákladové a veľmi vhodné pre premenlivé zaťaženie.

Pri klzných puzdrách, kotúčoch a pásoch sa používa kovovo polymérový kompozitný materiál E50 s nutným mazaním. Klzná vrstva má zásobníky maziva, ich naplnenie pri prvej montáži v mnohých prípadoch postačuje na celú životnosť."