ĎALŠIE INFORMÁCIE

Systém výberu produktu a konzultačný systém - medias®

Dvojradové súdkové ložiská
 
Publikácie
 

Technické údaje o produkte | 2011-03
Spherical Roller Bearings E1
Higher cost-effectiveness and operational security with X-life

 
 

Technické údaje o produkte | 2014-08
Sealed Spherical Roller Bearings
With reliable protection against contamination

 
KONTAKT
 
Valivé a klzné ložiská

Dvojradové súdkové ložiská

Dvojradové súdkové ložiská sú dvojradové nerozoberateľné konštrukčné jednotky, ktoré sa skladajú z vonkajších krúžkov s dutou guľovou obežnou dráhou, masívnych vnútorných krúžkov a klietok so súdkami. Vnútorné krúžky majú valcový alebo kužeľový otvor.

Symetrické súdky sa voľne nastavujú do obežnej dráhy vonkajšieho krúžku s dutým guľovým profilom. Vďaka tomu je možné vyrovnávať prípadné priehyby hriadeľa a nesúososti v úložných miestach pre ložiská.

X-life

Mnohé veľkosti dvojradových súdkových ložísk existujú vo vyhotovení X-life. Tieto ložiská nemajú stredový nákružok na vnútornom krúžku a preto môžu mať dlhšie súdky, majú zlepšenú kinematiku, optimalizované povrchy a ešte výkonnejšie materiály. Tým sa podstatne zvyšuje dynamická únosnosť a pri rovnakých prevádzkových podmienkach sa podstatne predlžuje základná trvanlivosť ložísk. Pri určitých aplikáciách môžu byť prípadne použité ložiská ľahšej konštrukcie.