KONTAKT

Schaeffler Technology Center – Training

Industriestr. 2
97483 Eltmann
Nemecko

Tel. +49 9522 71 503

Školiace stredisko
 
ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ďalšie informácie (napríklad popis príjazdu, certifikáty) o stredisku Eltmann nájdete na  Regióny.

 
Školenia

Predvádzacie akcie

Školenie odbytových partnerov – koncepcia školenia

Získať zákazníka predpokladá vybudovať si s ním vzťah plný vzájomnej dôvery. Bezpodmienečným predpokladom dôvery je poradenstvo, ktoré sa orientuje podľa požiadaviek a predstáv osoby, ktorá hľadá radu.

Táto myšlienka tvorí základ novej koncepcie ponuky školení pre našich odbytových partnerov. So zvýšeným dôrazom na vlastnosti a funkcie valivých ložísk dostane účastník školenia potrebné vysvetlenie výberu ložísk podľa predpokladaného použitia. Tieto základné vedomosti prinášajú prospech predovšetkým našim odbytovým partnerom, ktorí sú schopní podchytiť záujem svojich zákazníkov v ďaleko širšom rozsahu, než je potrebné pre obyčajný výber valivých ložísk a ich typov.

Tomuto cieľu zodpovedá celkový kurz „Produkty a uloženia“, ktorý sa člení na dvojdenné školenie „Úvodný prehľad o produktoch“ a „Nadstavbový kurz rotačných ložísk“. Jednodenný „Nadstavbový kurz lineárnych ložísk“ dopĺňa znalosti o produktoch.

Samozrejme kurzy o montáži rotačných a lineárnych ložísk sú zachované. Ďalej sú k dispozícii osvedčené školenia o lineárnych uloženiach a ponuka F'IS. Praktické školenie zaoberajúce sa kĺbovými ložiskami zavedie záujemcov hlbšie do problematiky klzných ložísk.

Vezmite prosím na vedomie: Ponuku školení pre našich odbytových partnerov považujeme za nezáväznú. Vyhradzujeme si právo niektorý kurz odvolať napríklad z dôvodu nedostatočného obsadenia alebo nezaradiť niektoré prihlášky z dôvodu nadmerného obsadenia kurzu. Po svojom prihlásení počkajte láskavo na potvrdenie pre účastníka. Vyhradzujeme si právo vyčleniť jednotlivé alebo všetky ponúkané kurzy bez ďalšieho oznámenia zo svojho programu školení.