Dodávatelia / Suppliers

Zmluvné podmienky

Táto zmluva a súvisiace predpisy sú predpokladom každého vzťahu s našimi dodávateľmi. Tu nájdete vždy aktuálne dokumenty. Ak ste od nás dostali správu, prevezmite si prosím zodpovedajúci dokument do svojho počítača a zašlite nám podpísanú zmluvu v dvojitom vyhotovení späť.