Impressum

Za obsah týchto stránok zodpovedá:

Schaeffler Slovensko, spol. s r.o.
Ul. Dr. G. Schaefflera 1
024 01 Kysucké Nové Mesto

Tel. +421 41 420 59 16
Fax +421 41 420 59 18

e-mail: info.sk@schaeffler.com

IČO: 31585604
IČ DPH: SK2020448947

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 1163/L

 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím