Informácie o ochrane dát

Poznámky k ochrane údajov

Teší nás Váš záujem o náš podnik a naše produkty. Pri používaní našej on-line ponuky má ochrana Vašej súkromnej sféry veľký význam. Osobné údaje získané pri návšteve našich webových stránok spracovávame podľa zákonných ustanovení platných pre krajiny, v ktorých príslušné webové stránky spravujeme.

Zisťovanie a spracovanie osobných údajov

Keď navštívite naše stránky, náš server ukladá štandardne meno Vášho internetového providera, IP adresu, z ktorej ste nás navštívili, stránky, ktoré ste u nás navštívili, dátum a trvanie návštevy. Využívanie IP adresy je ohraničené technicky nutným rozsahom a je pre štatistické účely skrátené a tým využité iba anonymne. Dáta nie sú prepojené s osobnými údajmi. Používame Cookies, aby sme spoznali preferencie návštevníka a tomu zodpovedajúco optimalizovali naše stránky. Samotný užívateľ zostáva pritom anonymný. Osobné údaje sa ukladajú iba vtedy, keď ste ich pri ponúkaných online službách sami schválili.

Prosíme aj o akceptovanie nasledovných informácií o nasadení Google Analytics:

Táto internetová stránka používa analytiku Google, službu Google Inc. („Google“). Analytika Google používa tzv. Cookies, textové súbory, ktoré sú uložené v Vašom PC a umožňujú prostredníctvom nich analýzu využívania internetovej stránky. Informácie vytvorené Cookies o využívaní internetovej stránky sú prenášané na server Google do USA a tam sú uložené.

V prípade aktivácie IP anonymizácie na tomto webe, bude vaša IP adresa predtým skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude plná IP adresa prevedená na server spoločnosti Google v USA a tam skrátená. V mene prevádzkovateľa týchto stránok Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania stránky a vytváranie štatistických správ o vyhodnocovaní vášho užívania a poskytovanie iných služieb súvisiacich s internetovými službami pre prevádzkovateľov webových stránok.

IP-adresa získaná od Vášho prehliadačaa V rámci Google Analytics nie je spájaná s ďalšími údajmi od Google. Ukladanie Cookies môžete zakázať v rámci zodpovedajúceho nastavenia Vášho prehliadača. Poznamenávame, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť získavaniu údajov prostredníctvom Cookies (vrátane IP-adresy) a spracovaniu na Google pomocou prehliadačového pluginu, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom linku (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) odkiaľ sa dá stiahnuť a nainštalovať.

Môžete odmietnuť používanie Google Analytics kliknutím na nasledujúci odkaz (Zakázať Google Analytics). Na počítači bude nastavená Opt-out cookie, ktorá zabraňuje budúce získavanie údajov pri návšteve tejto webovej stránky.

Bližšie informácie o podmienkach používania a súkromie dát možno nájsť na http://www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo na https://www.google.de/intl/en_uk/policies /. Upozorňujeme, že na tomto webe, Google Analytics je doplnený kód "anonymizeIp", aby sa zabezpečilo anonymizované získavanie IP adries (tzv IP-maskovanie).

Využívanie a poskytovanie ďalej osobných údajov, účelové viazanie a možnosť voľby

Používame technické údaje na administráciu webových stránok. Vaše osobné údaje v požadovanom obsahu pre spravovanie záujemcov a zákazníkov, pre informácie o nových produktoch, prieskum produktov a pre interné marketingové úlohy. Účasť na týchto akciách je dobrovoľná. Keď s tým nesúhlasíte, môžete sa hocikedy z týchto služieb odhlásiť. Je to možné počas služby alebo na vždy uvedenej mailovej adrese. Vtedy budú Vaše údaje zablokované. Naši pracovníci, ktorí s údajmi pracujú sú viazaní mlčanlivosťou.

Bezpečnosť

Spoločnosť Schaeffler AG využíva technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich údajov proti náhodnej alebo úmyselnej manipulácii, strate, zničeniu alebo prístupu neoprávnených osôb. Tieto bezpečnostné opatrenia sú spoločne s technologickým vývojom neustále vylepšované.

Naše webové stránky možu obsahovať odkazy na iné stránky. Naše poznámky k ochrane údajov pre tieto stránky neplatia.

Právo na informácie a odvolanie

Máte právo dostať informácie o vašich uložených osobných údajoch bezplatne na požiadanie. Máte tiež právo na opravu nesprávnych informácií, zablokovať alebo vymazať vaše osobné údaje, ak neexistujú žiadne zákonné povinnosti uchovávať údaje, ktoré tomu bránia. Otázky o ochrane osobných údajov zasieljte na doleuvedenú adresu:

Thomas Biedermann
Ochrana údajov
Schaeffler AG
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Bundesrepublik Deutschland
Datenschutz@schaeffler.com

 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím