KONTAKT
INA priame pohony

Systémové riešenia

Rotačný / otočný mostík (os A/B) pre obrábacie centrum s 5 osami
 
Vysokorýchlostná lineárna os na manipuláciu
 
Presný lineárny stôl pre frézky a brúsky
 
Frézovacia hlava
 
 

Ako špecialista na motory je spoločnosť INA - Drives & Mechatronics GmbH & Co. oHG schopná generovať spoločne so zákazníkom nové systémové riešenia orientované na úspešnosť založené na základe priamych pohonov a môže tak zaručiť lepší pomer nákladov k úžitku.

Na základe simulácií je možné určiť možnosti a druh technológie priamych pohonov. Až potom tím spoločnosti IDAM vyvinie a bude realizovať systémy šité na mieru individuálnym požiadavkám zákazníka, do ktorých budú integrované existujúce celkové systémy.

V spojení s vhodnými konštrukčnými skupinami vedení a ložísk INA/FAG a vlastnou senzorikou ponúka IDAM technické riešenia šité na mieru využívajúce lineárne a rotačné systémy pohonov. K všetkým radom motorov sú prostredníctvom vlastných zdrojov možné zákaznícke systémové riešenia od spoločností INA, FAG a IDAM. Tie zahŕňajú motor, uloženie/vedenie, montážne skupiny rozhraní, merací systém a senzoriku.

 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím