KONTAKT
INA priame pohony

Točivé motory

RE
 
RI
 
RM
 
HSRV
 
RI
 
 

Rotačné motory ako priame pohony stále viac odbúravajú konvenčné závitové prevodovky a prevodovky s ozubenými kolesami v súlade s mimoriadne rastúcimi požiadavkami v oblasti otočných osí.

Pružnosť spôsobená vôľou a trením bola odstránená, zatiaľ čo sa podstatnou mierou zvýšila šírka pásma, všeobecná presnosť a rozlíšenie pri polohovaní.
Momentové synchrónne motory s veľkým prenosom sily vybavené drážkami vo vyhotovení s vnútorným aj vonkajším rotorom budia pozornosť efektívnym využitím sily, maximálnou hustotou výkonu, vysokými schopnosťami zrýchlenia a vysokými počtami otáčok. Tieto výkonné zariadenia pracujú bezdotykovo a bez opotrebovania a trenia.

Motory s vnútornými rotormi (RI) aj motory s vonkajšími rotormi (RE) sú koncipované ako motory na zabudovanie a ponúkajú tak možnosti rotačného polohovania aj optimálnu základňu pohonov pre otočné stoly. Je ich možné integrovať do najrôznejších strojov, pretože je ich možné vyrábať špecificky pre zákazníkov v individuálnych veľkostiach. Zákazníkom sa pri týchto radoch ponúka okrem iného možnosť objednávať jednotlivé štandardné časti motorov a tým vyrábať vlastný produkt s interným motorom.

Motory typu RE boli optimalizované z hľadiska vysokých krútiacich momentov. Pri rovnakých konštrukčných rozmeroch je využitie krútiaceho momentu v porovnaní s motormi s vnútornými rotormi vždy trochu vyššie. Chladenie sa vykonáva vo vnútri telesa statora. Rotor je vyrobený ako bubon so zabudovanými permanentnými magnetmi. Magnetické okruhy strojov sú usporiadané a optimalizované podľa najmodernejších poznatkov. RE motory potom vykazujú veľmi nízke reluktančné rušivé momenty. Pod jedno percento sa podarilo podstatne znížiť taktiež takzvanú pulzáciu záťaže (aktívne kolísanie momentu).

Ešte vyšší výkon pri súčasne maximálnych obvodových rýchlostiach dosahujú vysokorýchlostné typy HSR a HSRV s modernými štruktúrami vinutia. Pri mechanickom výkone do cca 50 kW je možné pri týchto motoroch konštruovaných špecificky podľa požiadaviek zákazníka dosahovať obvodové rýchlosti až 50 m/s – teda rýchlosť rýchlika.

 

Prednosti

 • Maximálna dynamika
 • Maximálna kapacita zrýchlenia
 • Vysoká koncová rýchlosť
 • Presné nastavenie polohy
 • Rovnomerný pohyb
 • Vynikajúca statická a dynamická tuhosť
 • Kompaktná konštrukcia
 • Jednoduchá montáž do riadiacich systémov
 • Vysoká spoľahlivosť a dlhá životnosť
 

Použitie

 • Deliaci prístroj
 • Montážne stroje
 • Stroje „Pick and Place“
 • Bondovacie stroje
 • Meracie stroje
 • Stroje na optickú kontrolu
 • Stroje na rezanie laserom
 • Vysokorýchlostné frézky a brúsky
 • Vysokorýchlostné pohony vretien
 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím