Hnacie prevodové ústrojenstvá extrudérov

Konštrukčné riešenie

 

Veľké axiálne sily, ktoré vznikajú v hriadeli závitovkového pohonu pri vytlačovaní, sú prenášané tandemovým ložiskom F-81660 do skrine. Tandemové ložisko sa skladá z niekoľkých za sebou usporiadaných axiálnych valčekových ložísk. Vďaka pružiacemu systému navzájom spárovaných krúžkov a kotúčov sú všetky stupne tandemového ložiska stále zaťažované rovnomerne, nezávisle na pomere únosnosti C k axiálnej sile F. Hriadeľové a telesové krúžky tandemového ložiska sú vyrobené z kalenej ocele. Spravidla sú tandemové ložiská osadené sériovo vyrábanými axiálnymi valčekovými kletkami.

Prednosti tandemového ložiska sa prejavia najmä ak majú byť splnené nasledujúce požiadavky:

 • malý radiálny priestor
 • vysoké axiálne sily
 • dlhá prevádzková životnosť
 • nízky trecí výkon.

Rozdeľovací hriadeľ

Obe časti rozdeľovacieho hriadeľa (b) sú radiálne uložené v dvoch valčekových ložiskách, v oporných ložiskách SL183040. Tieto ložiská sú inštalované tak, že pôsobia ako plávajúce ložiská. Každá časť hriadeľa je axiálne vedená guľkovým ložiskom so 4-bodovým stykom. Všetky sú axiálne pevné a radiálne voľné.

Spojovací hriadeľ

Na spojovacom hriadeli je jedno vložené koleso (c) so šikmým a jedno vložené koleso (c) s priamym ozubením. Obe vložené kolesá sa otáčajú v oporných ložiskách SL192328 C3.

Hriadele závitovkového pohonu

Pre oba hriadele závitovkového pohonu boli vybraté dve dvojradové oporné ložiská NNCF 140x225x105 a dve dvojradové oporné ložiská SL1850 26 C3. Hriadele sú okrem tandemových ložísk navyše radiálne vedené guľkovými ložiskami 6309. Na vedenie jedného hriadeľa sa navyše používa ihlové ložisko NA 4824 C3.
Pri tandemových ložiskách je bežné predpätie. Predopínanie sa pri tomto ložisku dosahuje sadami tanierových pružín. Pri chode naprázdno sa sady tanierových pružín opierajú o dve axiálne valčekové ložiská 81224 TN.

Mazanie

Celé prevodové ústrojenstvo je mazané a chladené olejom. Odvod tepla má pri prevodovom ústrojenstve s takýmto vyským výkonom veľký význam. Konštrukcia má preto starostlivo premyslené vedenie oleja.

Najmä pri tandemových ložiskách dbali konštruktéri na smer a množstvo prietoku.

Použité produkty INA/FAG

 • (1) Oporné ložisko SL 183040
 • (2) Oporné ložisko SL 192328 C3
 • (3) Oporné ložisko NNCF 4824 C3
 • (4) Oporné ložisko SL 185026 C3
 • (5) Axiálne valčekové ložisko 812 24 TN
 • (6) Ihlové ložisko NA 4824 C3
 • (7) Guľkové ložisko 6309 C3
 • (8) Tandemové ložisko F-81660
 • (9) Ložisko so 4-bodovým stykom QJ324N2MPA
 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím