Použitie

Hnacie prevodové ústrojenstvá lodí

Technické údaje

  • Hnací výkon: P = 5 475 kW
  • Hnacie otáčky: 750 min-1
  • Hnacie otáčky: 209 min –1
  • Prevádzková teplota: asi 50 °C

Požiadavky

  • Vysoká prevádzková bezpečnosť
  • Dobré utesnenie pri závesných pohonných jednotkách
 
 
 
Výber ložísk

Spojkový hriadeľ

Spojkový hriadeľ je uložený na hnacej strane na dvojradovom súdkovom ložisku 23248B.MB (1) - pevné ložisko a na protiľahlej strane v jednom valčekovom ložisku NU1056M (2) - plávajúce ložisko. Hriadeľ prenáša iba krútiaci moment. Jeho ložiská sú zaťažené len malými silami vlastnej hmotnosti a malými silami ozubených kolies z vedľajšieho pohonu. Rozmery ložísk vyplývajú z konštrukcie, a preto sú ložiská väčšie, než vyžaduje zaťaženie. Z tohto dôvodu nie je potrebné hodnotiť trvanlivosť.

Hnací hriadeľ

Na hnacom hriadeli sú zachytené radiálne sily ozubenia dvomi dvojradovými súdkovými ložiskami 23248B.MB (3,4). Axiálne sily hlavného smeru otáčania pri jazde vpred sú zachytené oddelene v axiálnom súdkovom ložisku 29434E (5). Ložisko 23248B.MB (4) na ľavej strane zachytáva navyše malé axiálne sily v opačnom smere. Je umiestnené s malou vôľou proti axiálnemu súdkovému ložisku a predopnuté pružinami. Predpätie zaisťuje, aby sa pri zmene zaťaženia súdky a obežné dráhy axiálneho ložiska od seba nevzdialili, ale aby sa stále bez preklzávania vzájomne odvaľovali. Vonkajší krúžok axiálneho súdkového ložiska nie je v skrini radiálne podopretý, preto toto ložisko nemôže prenášať žiadne radiálne sily.

Výstupný hriadeľ

Na výstupnom hriadeli sú zachytené radiálne a axiálne sily úplne oddelene. Radiálne sily sú zachytené dvomi dvojradovými súdkovými ložiskami 23068MB (6). V mieste pevného ložiska na výstupnej strane zachytáva axiálne súdkové ložisko 29464E (7) rozdiel medzi posúvajúcou silou vrtule pri jazde vpred a axiálnymi silami v ozubení. Malé axiálne sily pri jazde vzad prenáša malé axiálne súdkové ložisko 29364E (8). Obidve axiálne ložiská sú namontované oproti sebe s malou axiálnou vôľou, predopnuté pružinami a nie sú v skrini radiálne podopreté.

 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím