KONTAKT
Fluid Technology

Použitie

 
 

Čerpadlá dopravujú kvapaliny

 • zo stavu s nižším tlakom do stavu s vyšším tlakom
 • zo stavu s nižšou geodetickou hladinou do stavu s vyššou geodetickou hladinou (geodetický tlak = tiažový tlak)
 • z oblasti s menšou rýchlosťou prúdenia do oblasti s vyššou rýchlosťou prúdenia

Pritom sa rozlišujú dva základné princípy: princíp stlačovania a princíp prúdenia. Do odstredivých čerpadiel vstupuje kvapalina axiálne a rýchlo rotujúcim obežným kolesom je uvádzaná do pohybu. V piestovom čerpadle sa kvapalina stláča vo valci pohyblivým piestom.

Dopravované médiá

 • Betón
 • Fekálie
 • Oleje
 • Kondenzáty
 • Palivo
 • Chladiace médium
 • Kyseliny / zásady
 • Voda
 • Potraviny

Oblasti využitia

 • Potravinársky priemysel
 • Stavebníctvo
 • Kropenie
 • Zavlažovanie a odvodňovanie
 • Chemický priemysel
 • Hasiace zariadenia
 • Vykurovacie technológie
 • Čistenie
 • Hydraulika
 • Petrochémia
 • Bazény
 • Lodná technika
 • Zásobovanie vodou
 • Banský priemysel, bane
 • Technológie elektrární
 
 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím