Publikácie
 

Brožúra | 2015-07
Expertise in Bearing Technology and Service for Rail Vehicles

 
 

Technické údaje o produkte | 2017-02
Repair and Reconditioning of Rolling Bearings

 
 
KONTAKT
Spektrum produktov

Špeciálne uloženia

Ložiská od Schaeffler sú vhodné pre použitie v napínačoch troleja a výhybkách, nakláňacích a stabilizačných systémoch ako aj prestavovaní rozchodu pre svojou robustnosť, spoľahlivosť a vysokou hospodárnosť. Ďalej zaisťujú bezpečnosť a dlhú životnosť v uloženiach dverových a pomocných nástupných systémov, v spojení skrine vozidla s podvozkom a brzdových systémoch.

 

Uloženia pre napínače troleja a výhybky

 

Bezpečné a solídne pri trvalom zaťažení

Železničná sieť predstavuje trvanlivú dlhodobú investíciu, ktorá je po mnoho rokov vystavená veľkému zaťaženiu. Ložiská z Schaeffler umožňujú zabezpečiť, že napr. výhybky a napínacie kladky troleja pracujú spoľahlivo po mnoho rokov.

 

Uloženia a komponenty pre brzdové systémy

 

Overená konštrukcia garantuje bezpečnosť a funkčnosť

Nízka hmotnosť, minimálne nároky na priestor, ľahký chod a spoľahlivosť sú požiadavky na moderné brzdové systémy koľajových vozidiel. Tu vynikajú prednosti INA ihlových ložísk, Ihlových puzdier, axiálnych ihlových ložísk a puzdrových voľnobežiek, ktoré umožňujú pokrokový vývoj.

 

Overená konštrukcia garantuje bezpečnosť a funkčnosť

 

Kratšie cestovné doby a väčší komfort vďaka vyšším rýchlostiam

Ložiská INA pre nakláňacie a stabilizačné systémy zabezpečujú v spojoch InterCity kratšie cestovné doby a väčší komfort. Podľa aplikácie sa používajú INA oporné kladky, valčekové ložiská, kombinované ihlové/axiálne valčekové ložiská a bezúdržbové radiálne kĺbové ložiská. Ložiská Schaeffler pre nakláňaciu techniku sú zabudované napr. v švajčiarskych vysokorýchlostých vlakoch ICN ako aj v novom Pendolino firmy Alstom.

 

Uloženia pre prestavovanie rozchodu

 
 
 
 

Zníženie nákladov a uspora času pomocou prestavovania rozchodu

Rôzne rozchody koľajníc v Európe a Ázii zapríčiňujú zdržanie osobnej a nákladnej dopravy pri prechode hraníc. Zariadenia na prestavovanie rozchodu na hraničných staniciach spolu s dvojkolesiami s premenlivým rozchodom na vozidlách umožňujú rýchle a hospodárne zmeny rozchodu.

Bezúdržbové klzné puzdrá a oporné kladky INA podopierajú prestavovací mechanizmus a predlžujú intervaly údržby komplexných prestavovacích zariadení napr. v poľskom systéme SUW 2000 zo ZNTK Poznaň S.A.

 

Uloženia pre spriahadlá

 
 
 
 

Spoľahlivé jazdné vlastnosti vďaka bezúdržbovej prevádzke

Spriahadlá prenášajú ťažné sily z lokomotívy na pripojené vagóny alebo medzi spojenými viacerými poháňanými jednotkami. Mnohé špeciálne konštrukcie napr. krátke spriahadlá prenášajú okrem ťažných síl aj tlačné sily a hmotnosť skrine.

Viac ako 30 rokov sú v týchto aplikáciách úspešne používané kĺbové ložiská INA. Pôvodne nasadené kĺbové ložiská s materiálmi oceľ/oceľ s potrebným mazaním boli v súčasnosti nahradené výkonnejšími s klznou vrstvou z materálu ELGOGLIDE®, ktoré sú bezúdržbové s veľmi dlhou trvanlivosťou. Tieto spĺňjú požiadavky užívateľov vozidiel na zníženie nákladov na údržbu a podstatné skrátenie prestojov.

 

Uloženia pre pantografy

 
 
 
 

Dlhoročné spoľahlivé nasadenie vďaka tuhosti a malej vôli

Zberače prúdu alebo pantografy prenášajú elektrickú energiu z pevného trolejového vedenia na elektrické zariadenia vozidla. Túto úlohu musia spoľahlivo plniť pri rôznych podmienkach nasadenia. Používajú sa pri vysokých rýchlostiach až 500 km/h, teplotách pod –40 °C, bez ochrany vystavené poveternostným vplyvom.

Ložiská zo Schaeffler Group umožňujú uloženia bez vôle, s ľahkým chodom a malým zástavbovým priestorom, bezproblémovo spĺňajúce nutné požiadavky na tuhosť a minimálnu vôľu počas dlhoročného nasadenia.

 

Uloženia dverových a pomocných nástupných systémov

 
 
 
 
 
 

Nižšie náklady na údržbu vďaka odolnosti a robustnosti

Ložiská zo Schaeffler sa používajú v dverových systémoch osobných a nákladných vagónov a nástupíšť. Vodiace, oporné a vačkové kladky, lineárne guľkové puzdrá, radiálne kĺbové ložiská a hlavice zabezpečujú vysokú spoľahlivosť a dlhé intervaly údržby vysokonamáhaných a komplexných systémov.

Osobné vagóny
Priebeh otvárania dverí osobných vagónov je často zložený z otáčavého a lineárneho pohybu krídla dverí. Bezúdržbové kĺbové ložiská a hlavice INA spoľahlivo slúžia na otáčavý pohyb. V niektorých prípadoch sa používajú upínacie jednotky s prírubovými telesami. Lineárne systémy s kladkami alebo lineárne guľkové jednotky zabezpečujú lineárne pohyby.

Ako prídavné opory slúžia kladky, ktoré spoľahlivo zachytávajú momentové zaťaženie vznikajúce pri otváracích pohyboch. Doba použitia býva často dlhšia ako 10 rokov.

Nákladné vagóny
Dverové systémy v nákladných vagónoch, napr. vagónoch s posuvnými bočnicami a samovýsypných vagónoch sú veľmi rozmanité. Oporné a vodiace kladky, ihlové a kĺbové ložiská zo Schaeffler zabezpečujú požadovanú robustnosť, dlhú trvanlivosť a nízke náklady na údržbu. Používajú sa pre mechanizmy klapiek alebo poklopov. Okrem toho zabezpečujú spoľahlivú funkciu presúvacích zariadení a vedení ako momentové opory, vodiace tiahla a uloženia pohonu.

 

Uloženia na spojenie skrine vagóna s podvozkom

 
 
 
 

Maximálny komfort jazdy aj na nekvalitnej trati

Spojenie skrine vagóna s podvozkom preberá na moderných železniciach a metre často otoč s konštrukciou guľkového ložiska so štvorbodovým stykom. Miesto montáže tohto ložiska sa vyznačuje veľkým znečistením, dlhou dobou použitia, vibráciami, vysokým nepredvídaným zaťažením a zlou prístupnosťou.

Otoče INA dokážu pracovať pri týchto nepriaznivých podmienkach vďaka nasledovným vlastnostiam:

  • efektívne tesnenie so zlepšenou ochranou proti prúdu pary
  • ochrana proti korózii Corrotect®
  • predpätie systému obežných dráh
  • predpätie systému obežných dráh
  • náplň špeciálnym mazivom
  • cdlhé intervaly údržby
  • vysoká spoľahlivosť
  • vysoká spoľahlivosť

Používajú sa aj rôzne špeciálne vyhotovenia, napr. s prídavnými krytmi, s integrovanými nastaviteľnými stabilizačnými tlmičmi a pod.

 

Uloženia na spojenie skríň vozidiel medzi sebou

 

Najvyššia únosnosť pri extrémnom zaťažení

Mnohé moderné koľajové vozidlá majú prechody medzi skriňami prepojené tak, aby cestujúci vo vlaku mohli jednoducho prechádzať medzi jednotlivými dielmi vozidla. Spojenie skríň vagónov preberajú bezúdržbové kĺbové ložiská a hlavice INA, ktoré aj pri extrémnom zaťažení (napr. rázové zaťaženie) majú najvyššiu únosnosť pri malých rozmeroch ložiska, nižšie trenie a dlhšiu životnosť. Okrem toho kĺbové ložiská INA zabezpečujú väčší komfort napr. v nízkopodlažných kĺbových jednotkách "Combino" firmy Siemens.

 

Horný stredový kĺb

Horný stredový kĺb spája skrine vagónov v priestore strechy. Bezúdržbové radiálne kĺbové ložiská a hlavice umožňujú podľa celkovej konštrukcie otáčanie, naklápanie a kývanie pri prejazde oblúkmi a nerovnosťami.

 

Dolný stredový kĺb
Dolný stredový kĺb spája skrine vagónov v priestore podlahy. Kĺbové ložiská s kosouhlým stykom a axiálne kĺbové ložiská umožňujú otáčanie, naklápanie a kývanie pri prejazde oblúkmi a nerovnosťam pri zodpovedajúcej polohe na koľaji. Okrem toho ložiská prenášajú všetky zrýchľujúce sily medzi vozňovými skriňami. Pri nízkopodlažných vozidlách prenášajú navyše hmotnosť pripojenej bezpodvozkovej vozňovej skrine.

 
 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím