KONTAKT

Generátor pracujúci v gondole veternej elektrárne je vystavený podstatne vyšším zaťaženiam vibráciami než jeho obdoba na zemi. Toto dodatočne vznikajúce trvalé zaťaženie má veľký negatívny vplyv na klietky a namáha použité mazivo.

Pri dimenzovaní ložísk pre generátor hrajú dôležitú rolu nielen otáčky, veľkosť a konštrukčné vyhotovenie. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať mazaniu a ochrane proti možnému prechodu prúdu. Na uloženie generátora sa používajú väčšinou dve radiálne guľkové ložiská alebo jedno radiálne guľkové ložisko a jedno valčekové ložisko.

Elektroizolácia ložísk generátorov
Prechod prúdu v generátore veternej elektrárne môže spôsobiť závažné škody na obežných dráhach ložiskových krúžkov vo forme vytavených jamiek a vzniku rýh. Tým môžu vzniknúť veľké náklady na údržbu. Preto je účelné už pri projektovaní zaviesť preventívne opatrenia, ktoré zabraňujú takýmto škodám a poruchám a prispievajú k úspore nákladov. V mnohých prípadoch stačí namontovať elektroizolačné ložiská.

 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím