KONTAKT
Publikácie
 

Brožúra | 2014-07
Bearinx® High-Level Bearing Design

 
 

Brožúra | 2014-10
CABA3D
An Insight into Rolling Bearing Dynamics

 
 
Videá

Astraios – the most modern, largest, and highest performing large size bearing test rig in the world

Increased reliability and cost-effectiveness for wind turbines

 
 
 
INTERAKTÍVNA ANIMÁCIA
Interaktívna animácia

Informujte sa o Schaeffler produktoch a službách pre hriadeľ rotora, prevodovku, generátor, sledovanie vetra a nastavovanie listov.

Interaktívna animácia "Veterná energia"

 
Veterná energia

Simulácia, výpočet a testovanie

Optimálny návrh pomocou najmodernejších výpočtových a simulačných programov a realistických testov

Naši odborníci úzko spolupracujú s vývojármi, výrobcami a užívateľmi veterných elektrární.
Najmodernejšie vývojové a simulačné programy zabezpečujú optimálny návrh ložísk veterných elektrární: od samotných ložísk a ich komponentov, pripojovacej konštrukcie až po kompletné hnacie ústrojenstvo – tvorené a optimalizované vlastnými špeciálne vyvinutými viacprvkovými simulačnými programami.

Simulácie síl a momentov blízke realite na našej skúšobnej stanici pre veľkorozmerové ložiská ASTRAIOS prinášajú už od roku 2011 veľmi užitočné výsledky, ktoré sa využívajú pre nový vývoj ložiskových riešení ako aj pre optimalizáciu simulačných a výpočtových modelov.

 
  VÝPOČTOVÉ PROGRAMY SCHAEFFLER
VÝPOČTOVÉ PROGRAMY SCHAEFFLER: Od celého systému po valivý kontakt
 

Od celého systému po valivý kontakt

Výpočtová reťaz Schaeffler obsahuje CAE-nástroje, ktoré sú dokonale prispôsobené návrhu.

 • SIMPLA: systémová simulácia s know-how valivých ložísk
 • BEARINX: návrh ložiska s porozumením systému
 • CABA3D: dynamický pohľad do ložiska
 • TELOS: v centre pozornosti je kontakt
 
SIMPLA: Systémová simulácia

SIMPLA: Systémová simulácia
Hybridnou viacprvkovou simuláciou (MKS) sa zobrazujú dynamické vlastnosti kompletnéj veternej elektrárne.

Pomocou modelu sa môžu už vo vývojovej fáze zlepšovať jednotlivé komponenty pohonu ako aj konštrukcia celého zariadenia.

 • hybridná viacprvková simulácia s nelineárnym, viacrozmerovým prepojeným modelom ložiska
 • MKS-model odvodený z modelu programu BEARINX
 
BEARINX: Optimálny návrh ložiska

BEARINX: Optimálny návrh ložiska
Pomocou software BEARINX môžeme modelovať a vypočítať všetky typy ložísk, komplexné hriadele a systémy až po kompletné prevodovky.
BEARINX zohľadňuje okrem iného:

 • nelineárne elastické pružné vlastnosti ložiska
 • elasticitu hriadeľov a osí
 • elasticitu telies a okolia
 • prevádzkovú vôľu alebo predpätie ložiska
 • profilovanie valivých telies a obežných dráh a ich primknutie
 • reaálne kontaktné tlaky so zohľadnením šikmého postavenia a profilácie valivých telies
 • vplyv mazacích podmienok, znečistenia a reálnych kontaktných tlakov na únavovú trvanlivosť.
 
 
 

CABA3D: simulácia valivého ložiska

 • dynamická analýza valivých ložísk
 • určenie síl na valivé telesá a krúžky a priebeh pohybov jednotlivých dielov so zohľadnením všetkých stupňov voľnosti
 • CABA3D umožňuje výpočet trecieho výkonu a zrýchlenia valivých telies, napr. pri vstupe do zaťaženého pásma
 
 
 
Close
 
 
TELOS: simulácia valivého kontaktu

TELOS: simulácia valivého kontaktu

 • 3D-simulačný program pre valivý kontakt
 • ľubovoľné valivé kontakty pri všeobecných mazacích podmienkach
 • kvázi statické a prechodné zaťaženia
 • povlakované a nepovlakované komponenty ložísk
 
FEM

FEM
Pre ešte detailnejšiu analýzu vplyvu okolitej konštrukcie na ložisko môžeme využiť výpočty FEM.

 
 
 
  SKÚŠOBNÁ STANICA VEĽKOROZMEROVÝCH LOŽÍSK ASTRAIOS
SKÚŠOBNÁ STANICA VEĽKOROZMEROVÝCH LOŽÍSK ASTRAIOS
 

Väčšia bezpečnosť a hospodárnosť pre veterné elektrárne

Na jednom z najmodernejších, najväčších a najvýkonnejších skúšobných zariadení pre veľkorozmerové ložiská na svete môžu byť s podporou simulačných programov realisticky testované ložiská do hmotnosti 15 ton a vonkajšieho priemeru 3,5 metra. ASTRAIOS pomáha k ešte lepšiemu pochopeniu celého systému, faktorov vplyvu a súvislostí v pohone veternej elektrárne. Rozhodujúcou mierou tak Schaeffler prispieva k rýchlejšiemu a spoľahlivejšiemu návrhu veternej elektrárne a zvyšuje hospodárnosť a bezpečnosť.

Skúšobné zariadenie je pomenované „Astraios“ po jednom z Titánov greckej mytológie, otcovi štyroch bohov vetra.

 
 
 
Close
 
 
Close
 
 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím