Ponuka voľných miest

Otázky a odpovede

Môžem sa uchádzať o pracovné miesto aj keď nie som kvalifikovaný v strojárskom odbore?
Áno, precízne vypracovaným zaškolovacím procesom v spolupráci so školiacim strediskom, vieme rekvalifikovať zamestnanca na požadovanú profesiu vo výrobnom procese. Podmienkou prijatia je ukončené minimálne odborné vzdelanie s výučným listom.

Ako mám zaslať žiadosť o prijatie do zamestnania?
Na vypísané pracovné pozície je môžné zaslať životopis prípadne vyplnený dotazník, ktorý je uvedený nižšie.

Kam zaslať životopis?
Životopis nám môžete zasielať na nižšie uvedené adresy:
Schaeffler Skalica, spol. s r. o.
Personálny odbor
Dr. G. Schaefflera 1
909 01 Skalica
Slovenská republika
SchaefflerSkalica@schaeffler.com

Schaeffler Kysuce, spol. s r. o.
Personálny odbor
Dr. G. Schaefflera 1
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika
personalne.kysuce@schaeffler.com

Ako prebieha výberové konanie?
Výberové konanie prebieha osobným personálnym pohovorom za účasti zamestnanca z personálneho odboru a zamestnanca z výrobných segmentov prípadne podporných útvarov.
Súčasťou výberových konaní na špecializované technické pozície je aj overenie znalosti cudzieho jazyka formou telefonického rozhovoru prípadne u vybraných pracovných pozícii si kandidát absolvuje aj psychodiagnostické vyšetrenie.

Výberového konania sa zúčastnia všetci záujemcovia o pracovné miesto?
Na výberové konanie pozývame len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu. Vašu žiadosť evidujeme a v prípade vypísania výberového konania Vás pozveme na personálny pohovor.

Dotazník - uchádzanie sa o zamestnanie v Schaeffler Skalica, spol.s r.o.

Dotazník - uchádzanie sa o zamestnanie v Schaeffler Kysuce, spol.s r.o.

 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím