Odborný kurz technológia a konštrukcia v praxi

2. ročník Odborného kurzu 2017

Odborný kurz technológia a konštrukcia v praxi na MTF STU Trnava

Ohlasy študentov:

„V prvom rade, sa Vám chcem poďakovať, že ste vôbec umožnili absolvovať takýto druh kurzu vo Vašej firme. Pred začatím letného semestra som náhodne natrafila na letáčik, ktorý ma informoval o tomto kurze. Bez váhania som sa prihlásila aj keď som sprvoti netušila čo mám od neho očakávať. Avšak už od prvého "vyučovacieho" štvrtku som bola milo prekvapená. Okrem postupného získavania vedomostí o Vašej firme, technológiách a prebiehajúcich procesoch, som tiež získala ako-taký prehľad o reálnej praxi a okrem iného zažila aj kopec zábavy. Veľmi oceňujem prívetivý prístup zodpovedných vedúcich každej vyučovacej hodiny a tiež plno hodnotných darčekov ktoré sme počas kurzu mohli získať.
Milým prekvapením tiež pre mňa bol aj čas po ukončení kurzu. Vďaka nemu mi je umožnené vypracovávať Diplomovú prácu v oblasti, v ktorej som vždy túžila. Okrem toho mi získaný certifikát z kurzu dopomohol nájsť v rámci Schaeffler group kvalitnú brigádu. Teším sa na ďalší čas a skúsenosti získané v spolupráci s firmou Schaeffler. “

„Prostredníctvom kurzu som získala plno cenných informácií z praxe, spoznala som nové možnosti a terminológiu, ktorá sa využíva v praxi, našiel som oblasť, ktorá ma baví a spoznal nových priateľov. Jediné čo mi kurz vzal sú ideály o tom, že len štúdium k príprave na trvalé zamestnanie stačí a zopár štvrtkov, ktoré by som pravdepodobne aj tak efektívnejšie nevyužila .“

„Prihlásenie na kurz "Technológia a konštrukcia v praxi" bolo správne rozhodnutie z dôvodu oboznámenia sa a získania nových poznatkov o technológiách využívaných v spoločnosti Schaeffler.“

„Každé jedno stretnutie bolo zaujímavé a prinieslo veľa nových informácií. Ako pozitívum beriem to, že stretnutia boli zamerané nielen na teóriu, ale boli nám predvedené aj praktické veci na exkurziách vo firme. Ďalším pozitívom je riešenie praktických úloh, ktoré nám zadali prednášajúci na každom stretnutí. Prezentácie o každej technológií boli dostatočne spracované a kvalitne prezentované. Pozitívom bolo, že sa v nich nachádzali v niektorých prípadoch videá pre lepšie pochopenie fungovania technológie, ktorá sa aktuálne riešila. Pri niektorých technológiách bolo málo času na prezentovanie toľkého množstva informácií čo je menším negatívom. Prednášajúci boli veľmi príjemní a boli ochotní odpovedať na všetky otázky. Po kurze bola ponúknutá aj ďalšia možná spolupráca, či už formou brigády alebo zapojenia do projektu SPICE, čo beriem ako výbornú možnosť ďalšieho rozvoja. “

„Kurz bol zaujímavý, náučný, školitelia nám podali mnoho dôležitých informácií, pozitívne hodnotím aj praktickú časť, kde sme sa snažili všetky odovzdané informácie aplikovať.“

 
 
 
 
 
 
 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím