Príležitosti pre študentov vysokých škôl

Odborný kurz technológia a konštrukcia v praxi

Kurz prebieha formou moderného vyučovania kombinovane v priestoroch MTF STU v Trnave a v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r. o.
Prostredníctvom tohto kurzu si môžete rozvinúť svoje schopnosti v riešení projektov a praktických pracovných úloh, ktoré pre Vás budú zdrojom nadobúdania a rozvíjania nových vedomostí. Súčasťou kurzu je práca v tímoch.
Kurz je určený najmä pre študentov 1. ročníka II. stupňa vysokoškolského štúdia a je realizovaný počas letného semestra. Po ukončení kurzu študent získa certifikát. Kapacita kurzu je 20 študentov.

 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím