Spolupráca s materskými, základnými a strednými školami

Spolupráca so strednými školami

Dlhoročnú spoluprácu so strednými odbornými školami zameranú na krátkodobú a dlhodobú prax v klasickom školskom systéme sme od školského roku 2015/2016 rozšírili o novú oblasť - duálny systém vzdelávania.

Duálny systém vzdelávania znamená úzke prepojenie vzdelávania na strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Niektoré z výhod duálneho vzdelávania v spoločnostiach Schaeffler :

 • praktické vyučovanie v priestoroch novovybudovaného školiaceho strediska,
 • žiaci od prvého ročníka spoznávajú v spolupráci s profesionálnym tímom našich inštruktorov, majstrov odbornej výchovy a špecialistov výrobné zariadenia a technológie v našej spoločnosti,
 • výuka v spoločnosti je orientovaná nielen na technickú, profesnú ale i osobnostnú formáciu žiakov, tak aby sa plynule integrovali do kultúry medzinárodnej spoločnosti,
 • vyučovací proces je obohatený o moderné postupy o oblasti technológie, kvality, výroby, procesného riadenia, „Lean managementu“ zavedené v našej spoločnosti,
 • po ukončení stredoškolského štúdia majú absolventi u nás otvorené pracovné príležitosti v rôznych technických a výrobných pozíciách,
 • žiaci sú od prvého ročníka považovaní za zamestnancov našej spoločnosti a sú zapájaní do celkového života firmy vrátane mimopracovných aktivít,
 • vítaný je aj postup študentov na vysokú školu, počas ktorej je možné udržiavať kontakt so spoločnosťou formou praxe a následne sa zamestnať,
 • zaujímavé finančné benefity v podobe štipendia, mimoriadneho štipendia a odmeny za produktívnu prácu.

Školiace stredisko

 
 
 
 

Partnerská škola Schaeffler Skalica

Stredná odborná škola strojnícka Skalica

Študijné odbory:

 • 2679 K Mechanik – mechatronik (duálny systém vzdelávania)
 • 2411 K Mechanik – nastavovač (duálny systém vzdelávania)
 • 2381 M Strojárstvo ( školský systém vzdelávania)
 • 2426 K Programátor OaZ a SaZ ( školský systém vzdelávania)
 • 2466 H02 Mechanik opravár (školský systém vzdelávania)
 • 2433 H Obrábač kovov ( školský systém vzdelávania)

Partnerské školy Schaeffler Kysucké Nové Mesto

Stredná odborná škola technická Čadca

Stredná odborná škola strojnícka Kysucké Nové Mesto

Študijné odbory:

 • 2411 K Mechanik – nastavovač (duálny systém vzdelávania)
 • 2679 K mechanik – mechatronik ( školský systém vzdelávania)
 • 2697 K Mechanik elektrotechnik ( školský systém vzdelávania)
 • 2433 H Obrábač kovov ( školský systém vzdelávania)
 • 2426 K Programátor SaZ ( školský systém vzdelávania)
 • 2682 K Mechanik počítačových sietí( školský systém vzdelávania)

Spojená škola Kysucké Nové mesto

 • Krátkodobá prax v školskom systéme v odboroch: IT, elektrotechnika, mechatronika, strojárstvo, administratíva.

Dokumenty:

Oznámenie o duálnom vzdelávaní_SDV_SOStCA

Oznámenie o duálnom vzdelávaní_SDV_SOSsKNM.

Oznámenie o duálnom vzdelávaní SDV SOSsSI

Oznámenie o dualnom vzdelávani SOSS KNM

Oznámenie o dualnom vzdelávani SOST Cadca

Duálne vzdelávanie Schaeffler Kysuce

Prihláška na duálne vzdelávanie Schaeffler Kysuce

dôvodov

SOŠ STROJNÍCKA SKALICA

 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím