Hľadaný výraz

Príležitosti pre študentov vysokých škôl

Odborný kurz technológia a konštrukcia v praxi

Kurz prebieha formou moderného vyučovania kombinovane v priestoroch MTF STU v Trnave a v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r. o. Prostredníctvom tohto kurzu si môžete rozvinúť svoje schopnosti v riešení projektov a praktických pracovných úloh, ktoré pre Vás budú zdrojom nadobúdania a rozvíjania nových vedomostí. Súčasťou kurzu je práca v tímoch. Kurz je určený najmä pre študentov 1. ročníka II. stupňa vysokoškolského štúdia a je realizovaný počas letného semestra. Po ukončení kurzu študent získa certifikát. Kapacita kurzu je 20 študentov.

Ročník Odborného kurzu 2018

Odborný kurz technológia a konštrukcia v praxi na MTF STU Trnava

Kurz je realizovaný počas letného semestra (50 hodín) kombinovane v priestoroch MTF STU v Trnave a spoločnosti Schaeffler Skalica a je určený najmä pre študentov 1. ročníka ll. stupňa inžinierskeho štúdia.

V rámci kurzu sa môžete tešit‘ na:

  • riešenie projektov a praktických úloh v tíme
  • nadobúdanie a rozvíjanie nových vedomostí a schopností
  • spoznávnie podnikových procesov

Po úspešnom absolvovaní odborného kurzu vám ponúkame:

  • certifikát
  • brigádu
  • diplomovú prácu
  • platen stáž
  • možnost’ zamestnania

Ročník Odborného kurzu 2017

Odborný kurz technológia a konštrukcia v praxi na MTF STU Trnava

Ohlasy študentov:

„V prvom rade, sa Vám chcem poďakovať, že ste vôbec umožnili absolvovať takýto druh kurzu vo Vašej firme. Pred začatím letného semestra som náhodne natrafila na letáčik, ktorý ma informoval o tomto kurze. Bez váhania som sa prihlásila aj keď som sprvoti netušila čo mám od neho očakávať. Avšak už od prvého "vyučovacieho" štvrtku som bola milo prekvapená. Okrem postupného získavania vedomostí o Vašej firme, technológiách a prebiehajúcich procesoch, som tiež získala ako-taký prehľad o reálnej praxi a okrem iného zažila aj kopec zábavy. Veľmi oceňujem prívetivý prístup zodpovedných vedúcich každej vyučovacej hodiny a tiež plno hodnotných darčekov ktoré sme počas kurzu mohli získať.
Milým prekvapením tiež pre mňa bol aj čas po ukončení kurzu. Vďaka nemu mi je umožnené vypracovávať Diplomovú prácu v oblasti, v ktorej som vždy túžila. Okrem toho mi získaný certifikát z kurzu dopomohol nájsť v rámci Schaeffler group kvalitnú brigádu. Teším sa na ďalší čas a skúsenosti získané v spolupráci s firmou Schaeffler.“

„Prostredníctvom kurzu som získala plno cenných informácií z praxe, spoznala som nové možnosti a terminológiu, ktorá sa využíva v praxi, našiel som oblasť, ktorá ma baví a spoznal nových priateľov. Jediné čo mi kurz vzal sú ideály o tom, že len štúdium k príprave na trvalé zamestnanie stačí a zopár štvrtkov, ktoré by som pravdepodobne aj tak efektívnejšie nevyužila.“

„Prihlásenie na kurz "Technológia a konštrukcia v praxi" bolo správne rozhodnutie z dôvodu oboznámenia sa a získania nových poznatkov o technológiách využívaných v spoločnosti Schaeffler.“

„Každé jedno stretnutie bolo zaujímavé a prinieslo veľa nových informácií. Ako pozitívum beriem to, že stretnutia boli zamerané nielen na teóriu, ale boli nám predvedené aj praktické veci na exkurziách vo firme. Ďalším pozitívom je riešenie praktických úloh, ktoré nám zadali prednášajúci na každom stretnutí. Prezentácie o každej technológií boli dostatočne spracované a kvalitne prezentované. Pozitívom bolo, že sa v nich nachádzali v niektorých prípadoch videá pre lepšie pochopenie fungovania technológie, ktorá sa aktuálne riešila. Pri niektorých technológiách bolo málo času na prezentovanie toľkého množstva informácií čo je menším negatívom. Prednášajúci boli veľmi príjemní a boli ochotní odpovedať na všetky otázky. Po kurze bola ponúknutá aj ďalšia možná spolupráca, či už formou brigády alebo zapojenia do projektu SPICE, čo beriem ako výbornú možnosť ďalšieho rozvoja.“

„Kurz bol zaujímavý, náučný, školitelia nám podali mnoho dôležitých informácií, pozitívne hodnotím aj praktickú časť, kde sme sa snažili všetky odovzdané informácie aplikovať.“

Ročník Odborného kurzu 2016

Odborný kurz technológia a konštrukcia v praxi na MTF STU Trnava

Ohlasy študentov:

„Keďže Ing. stupeň ubehne pomerne rýchlo, bolo potrebné sa pozerať do budúcnosti (nájsť si vhodnú prácu po skončení VŠ). Kurz Technológia a konštrukcia v praxi ponúkaný spoločnosťou Schaefffler Skalica sa preto pozdával vhodnou voľbou na začiatok. Počas trvania semestrového kurzu sa zvizualizovali moje teoretické vedomosti nadobudnuté za predošlé štúdium, získal som nové informácie o novodobých trendoch a dozvedel sa hravou formou niečo viac o praktikách používaných vo firme. Po skončení kurzu som získal certifikát, ktorý sa dá uplatniť v hociktorej firme strojárskeho zamerania, čo je veľkou výhodu čerstvého absolventa. Firma nám na poslednom stretnutí ponúkla možnosť vypracovania diplomovej práce v podniku, prípadne brigádu, čo bol ďalší krok k tomu, ako stúpnuť v rebríčku končiacich študentov pri získaní novej práce (po skončení vysokej školy). Nakoľko som všetky ponúkané možnosti využil naplno, môžem s odstupom času povedať, že absolvovanie celého procesu (vzdelávania) ponúkaného firmou za to stál a to hovorím s pozície novoprijatého zamestnanca.“

„Školenie a prednášky boli výborné, páčili sa mi animácie jednotlivých procesov a názorné ukážky nástrojov.“

„Celkovo som dnes veľmi spokojná, pretože sme opäť použili techniku , o ktorej sme sa už učili, ale teraz sme ju použili na konkrétnom príklade z praxe.“

„Kurz sa mi páči, pretože sa tu dozvedáme o veciach, ktoré sú v trende.“

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať