Publikácie
 

Dokumentácia | 2017-05
Monitoring životného prostredia
Schaeffler SKALICA spol. s r.o.

 
 

Dokumentácia | 2018-01
Monitoring životného prostredia.
SCHAEFFLER KYSUCE spol. s r.o.

 
 
Životné prostredie

Monitoring životného prostredia

Prostredníctvom tejto internetovej stránky poskytujeme informácie pre verejnosť o výsledkoch monitoringu životného prostredia vo výrobných závodoch Schaeffler Kysuce a Schaeffler SKALICA v zmysle §33 písm. a) bod 1) zákona Ministerstva životného prostredia č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a doplnení neskorších zmien a predpisov.

Výsledky meraní sú v súlade s právnymi predpismi. Všetky emisné limity sú dodržané.

 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím