ĎALŠIE INFORMÁCIE
Schaeffler Corporate Website

Ďalšie informácie o Schaeffler Gruppe nájdete na našej koncernovej internetovej stránke: www.schaeffler.com.

 
Spoločnosť

Koncern

Schaeffler – celosvetovo popredný technologický podnik

Schaeffler je so svojimi 90.000 zamestnancami jeden z najväčších svetových technologických podnikov v rodinnom vlastníctve. V 50 krajinách a okolo 170 lokalitách má celosvetovú sieť výrobných závodov, výskumno-vývojových centier a obchodných zastúpení. V roku 2017 dosiahla spoločnosť obrat okolo 14,0 miliárd Euro. Ako globálny vývojový partner a dodávateľ Schaeffler udržiava stabilné a dlhodobé vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi.

 

SPOLOČNÍCI

Spoločníčka Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann spolu so svojím synom Georgom F. W. Schaefflerom pokračuje v životnom diele jej manžela Dr.-Ing. E. h. Georga Schaefflera ktorý zomrel v roku 1996.
Spoločníci

 
 
 
Executive Board

PREDSTAVENSTVO

Schaeffler Gruppe je riadená predstavenstvom Schaeffler AG. Predstavenstvo tvorí spolu s regionálnymi CEO predstavenstvo Schaeffler Gruppe.
Predstavenstvo

 
 
 
Strategy

STRATEGY

The demands on mobility are rapidly changing and require new responses. The strategy »Mobility for tomorrow« sets the course for future sustainable and profitable growth of the Schaeffler Group.
Strategy

 
 
 
Supervisory board of Schaeffler AG

DOZORNÁ RADA

Dozorná rada Schaeffler AG ustanovuje, radí a dohliada na predstavenstvo. Paritne rozhodujúca dozorná rada Schaeffler AG má spolu 20 členov – 10 zástupcov zamestnancov a 10 zástupcov majiteľov podielov.
Dozorná rada

 
 
 
Investor Relations

VZŤAHY S INVESTORMI

Finančné výkazy, prezentácie a podnikové oznámenia k bežnému obchodnému roku a termíny zverejnenia hospodárskej situácie koncernu Schaeffler.
Vzťahy s investormi

 
 
 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím