ĎALŠIE INFORMÁCIE

V našej knižnici nájdete literatúru k všetkým naším inovatívnym produktom. Tvoriví zamestnanci vytvárajú budúcnosť spoločností INA a FAG. Atraktívne ponuky k tejto téme nájdete v našej ponuke voľných miest.

 
Spoločnosť

Výskum a vývoj

 
 
 
 
 

Inovačná sila a nápaditosť

Všetky podniky, ktoré sa orientujú na budúcnosť, investujú vysokou mierou do výskumu a vývoja.

To je veľmi rozumné, pretože dva geniálne nápady stáli už na počiatku úspešnej histórie spoločností INA a FAG. S vynálezom guľového mlyna v roku 1883 sa Friedrich Fischer stal pionierom a zakladateľom priemyslu valivých ložísk. Dr. Georg Schaeffler pomohol vývojom ihlovej klietky v roku 1949 ihlovým ložiskám k priemyselnému prielomu.

Až doteraz sa vyznačujú inžinieri spoločnosti INA a FAG kreatívnym prístupom k technickému návrhu s často nekonvenčnými nápadmi. Spochybňovať súčasné, vydávať sa neobvyklými cestami a zvažovať iné hľadiská – to sú predpoklady pre uskutočňovanie nových nezvyklých nápadov.

V moderných výskumných a vývojových strediskách celého sveta pracujú ľudia na nových produktoch a technológiách orientovaných na budúcnosť. V úzkej spolupráci so zákazníkmi z automobilového priemyslu, konštrukcie strojov a leteckej techniky aj kozmonautiky vznikajú stále nové, technicky aj ekonomicky presvedčivé riešenia.

Vývoj materiálov a spracovanie tribologických úloh sú kľúčové oblasti v procese vzniku nových produktov. Pri vývoji nových, stále zložitejších produktov s využitím mechatroniky a systémového myslenia vsádzame na moderné nástroje ako simuláciu a Rapid Prototyping. Na skúšobných stoliciach je možné vzorky od jednotlivých systémov ložísk až po kompletné vozidlá podrobiť všetkým potrebným testom. Tým sa zvyšuje prevádzková bezpečnosť našich produktov a získavame dôležité poznatky pri vývoji a zlepšovaní produktov.

Naši zákazníci dostávajú produkty s vysokou úžitkovou hodnotou. Vďaka tomu dokážeme napríklad s využitím povrchových vrstiev vlastného vývoja predĺžiť životnosť ložísk až na niekoľkonásobok. V module je integrované nielen uloženie, ale taktiež súčasne meracie a hnacie technológie, výpočtové programy vzniknuté na základe vlastného vývoja umožňujú technikom na celom svete navrhovať kompletné prevody s potrebnými ložiskami priamo u zákazníka.

Predpokladom inovačnej sily je pravidelná osobná výmena znalostí a skúseností. Na podporu rozvoja talentov udeľujeme každoročne cenu za inovácie FAG Innovation Award dotovanú 20 tisícmi eur. Tvorivosti zamestnancov venuje spoločnosť Schaeffler Gruppe mimoriadnu pozornosť: Ako je všeobecne uznávané, manažment nápadov patrí k najsilnejším v Nemecku.

 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím