Hľadaný výraz

Smernica o súboroch cookies

Pokyny k používaniu súborov cookies

V prípade, že navštívite jednu z webových stránok spoločnosti Schaeffler AG a spoločností, v ktorých má samotná Schaeffler AG priamu alebo nepriamu väčšinovú účasť (skupina Schaeffler), na Vašom koncovom zariadení sa uložia informácie vo forme tzv. súborov cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky, uchovávajú nastavenia a údaje vo vašom prehliadači a umožňujú prispôsobenie webovej stránky Vašim záujmom a zobrazenie reklamy založenej na záujmoch na iných webových stránkach. Prostredníctvom súborov cookies nezískavame žiadne osobné údaje okrem prípadu, že ste nám na to dali svoj výslovný súhlas.

1. Typy súborov cookies

Súbory cookies možno v závislosti od ich funkcie a ich účelu použitia rozdeliť do dvoch kategórií: technicky nevyhnutné súbory cookies a voliteľné súbory cookies. Okrem toho môže ísť o tzv. súbory cookies prvých poskytovateľov, súbory cookies, ktoré ukladáme ako prevádzkovatelia webovej stránky, a tzv. súbory cookies tretích poskytovateľov, teda súbory cookies, ktoré sú ukladané inou doménou, ako je naša. V zásade možno odstrániť každý súbor cookie prostredníctvom vymazania vyrovnávacej pamäte prehliadača, čím stratí svoju platnosť.

Nižšie nájdete zoznam všetkých súborov cookies, ktoré môžu byť použité na našich webových stránkach, ako aj ďalšie informácie o ich účele, dobe platnosti a type.

Technicky nevyhnutné súbory cookies

Technicky nevyhnutné súbory cookies sú potrebné na to, aby ste sa mohli na našich webových stránkach orientovať a využívať základné funkcie webovej stránky. Bez týchto súborov cookies je používanie webovej stránky podľa okolností možné len obmedzene.

Name
Purpose
Period of validity
Type
SchaefflerGroup.Session
Počíta počet návštev a ku každému návštevníkovi priraďuje anonymný identifikačný znak.
do ukončenia návštevy
súbor cookie prvého poskytovateľa
_haupia_id
Zabezpečuje funkčnosť interného vyhľadávača stránok.
30 minút od posledného prístupu
súbor cookie prvého poskytovateľa
loglevel
Slúži na sledovanie chýb na webovej stránke.
do ukončenia návštevy
súbor cookie prvého poskytovateľa (miestne úložisko)
scf_cookielayer_storage
Uchováva informáciu o tom, či používateľ potvrdil oznámenie o súboroch cookies.
30 dní
súbor cookie prvého poskytovateľa (miestne úložisko)
localstorage
Zisťuje, či je v použitom prehľadávači k dispozícii miestne úložisko.
1 minúta
súbor cookie prvého poskytovateľa (miestne úložisko)
sc_mb_dl
Slúži na dočasné uloženie nákupného košíka pre objednávku tlačených médií.
neobmedzená platnosť
súbor cookie prvého poskytovateľa (miestne úložisko)
bitmovinplayer_config
Určuje začiatočnú bitovú rýchlosť na prehrávanie videí a ukladá ďalšie nastavenia, napr. hlasitosť zvuku.
neobmedzená platnosť
súbor cookie prvého poskytovateľa (miestne úložisko)
PHPSESSID
Počíta počet návštev našich sietí na poskytnutie obsahu (Content Delivery Networks) a ku každému používateľovi priraďuje anonymný identifikačný znak.
do ukončenia návštevy
súbor cookie tretieho poskytovateľa (schaeffler-cdn.com)
repxpertCookiePermission
Uchováva informáciu o tom, či používateľ potvrdil upozornenie na súbory cookies.
30 dní
súbor cookie prvého poskytovateľa
JSESSIONID
Počíta počet návštev a ku každému používateľovi priraďuje anonymný identifikačný znak.
do ukončenia návštevy
súbor cookie prvého poskytovateľa
cookiesession1
Počíta počet návštev a ku každému návštevníkovi priraďuje anonymný identifikačný znak.
do ukončenia návštevy
súbor cookie prvého poskytovateľa
cookiesAccepted
Uchováva informáciu o tom, či používateľ potvrdil upozornenie na súbory cookies.
90 dní
súbor cookie prvého poskytovateľa
schaeffler-tomorrow-cookielayer
Uchováva informáciu o tom, či používateľ potvrdil upozornenie na súbory cookies.
90 dní
súbor cookie prvého poskytovateľa
schaeffler-tomorrow-intro
Ukladá informáciu o tom, či sa počas aktuálnej návštevy zobrazilo na domovskej stránke intro (biela plocha s logom Tomorrow). Intro sa počas jednej návštevy zobrazí len raz.
do ukončenia návštevy
súbor cookie prvého poskytovateľa
Voliteľné súbory cookies

Voliteľné súbory cookies zhromažďujú informácie o spôsobe používania našej webovej stránky, slúžia na optimalizáciu webovej stránky a umožňujú nastavenie správ o pravdepodobných záujmoch a predpokladaných demografických znakov návštevníkov. Okrem toho ich možno použiť s cieľom ponúkať používateľom cielenejšie relevantný obsah, ktorý je prispôsobený ich záujmom. Uvedené informácie možno prípadne poskytnúť tretím stranám, napríklad inzerentom.

Name
Purpose
Period of validity
Type
_ga
Google Analytics a reklamné funkcie Google: Tento súbor cookies nám umožňuje analyzovať Vaše používanie webovej stránky prostredníctvom Google Analytics a zabezpečuje funkčnosť reklamných funkcií Google. Slúži na rozlíšenie jednotlivých návštevníkov.
2 roky
súbor cookie prvého poskytovateľa
_gid
Google Analytics a reklamné funkcie Google: Tento súbor cookies nám umožňuje analyzovať Vaše používanie webovej stránky prostredníctvom Google Analytics a zabezpečuje funkčnosť reklamných funkcií Google. Slúži na rozlíšenie jednotlivých návštevníkov.
24 hodín
súbor cookie prvého poskytovateľa
_gat
Google Analytics a reklamné funkcie Google: Tento súbor cookies nám umožňuje analyzovať Vaše používanie webovej stránky prostredníctvom Google Analytics a zabezpečuje funkčnosť reklamných funkcií Google. Slúži na rozlíšenie jednotlivých návštevníkov.
1 minúta
súbor cookie prvého poskytovateľa
_ga-disable
Deaktivuje Google Analytics pre aktuálnu webovú stránku.
neobmedzená platnosť
súbor cookie prvého poskytovateľa
conversion, doubleclick, _gac, _gads
Tieto súbory cookies slúžia pre reklamné štandardy Google a na meranie konverzií. Možno ich uložiť prostredníctvom funkcie remarketingu alebo prostredníctvom Google AdWords.
do 540 dní
súbor cookie tretieho poskytovateľa (google.com, googleadservices.com, doubleclick.net)
VASTUtil; totalcalls; totalcallstimeout
Používajú sa na komunikáciu medzi webovým serverom a prehrávačom videa. Prevádzkovateľ webovej stránky tieto súbory cookies nepoužíva, napriek tomu však budú uložené prostredníctvom prehrávača videa, pričom neobsahujú žiadne informácie.
neobmedzená platnosť
súbor cookie prvého poskytovateľa (miestne úložisko)
schaeffler75_*
Spravuje anketu o spokojnosti používateľov na tejto webovej stránke.
1 rok
súbor cookie tretieho poskytovateľa (myaudience.de)
AkamaiAnalytics_BrowserSessionId
Ku každému návštevníkovi, ktorí si prehráva video, priraďuje anonymný identifikačný znak. Slúži na analýzu prehrávača videa.
do ukončenia návštevy
súbor cookie prvého poskytovateľa
akamai_clientId
Ku každému návštevníkovi, ktorí si prehráva video, priraďuje anonymný identifikačný znak. Slúži na analýzu prehrávača videa.
neobmedzená platnosť
súbor cookie prvého poskytovateľa (miestne úložisko)
HTML_BitRateBucketCsv
Meria čas prehrávania videí v prehrávači videa na návštevníka v závislosti od bitovej rýchlosti. Slúži na analýzu prehrávača videa.
do ukončenia návštevy
súbor cookie prvého poskytovateľa
HTML_VisitCountCookie
Počíta počet videní videa v prehrávači videa. Slúži na analýzu prehrávača videa.
do ukončenia návštevy
súbor cookie prvého poskytovateľa
HTML_VisitIntervalStartTime
Meria začiatočný čas intervalu medzi návštevami webovej stránky v prehrávači videa. Slúži na analýzu prehrávača videa.
do ukončenia návštevy
súbor cookie prvého poskytovateľa
HTML_VisitValueCookie
Počíta počet návštev webovej stránky z času prehrávania videa v prehrávači videa pri jednom spustení a počet rebuffer procesov počas prehrávania. Slúži na analýzu prehrávača videa.
do ukončenia návštevy
súbor cookie prvého poskytovateľa
HTML_isPlayingCount
Počíta, ako často sa určité video prehrá v prehrávači videa. Slúži na analýzu prehrávača videa.
do ukončenia návštevy
súbor cookie prvého poskytovateľa
_hjClosedSurveyInvites
Tento súbor cookie sa použije v prípade interakcie používateľa s rozbaľovacím oknom pre anketu od Hotjar. Zabezpečuje, že rovnaká anketa sa používateľovi zobrazí len raz.
1 rok
súbor cookie prvého poskytovateľa
_hjDonePolls
Tento súbor cookies sa použije, keď používateľ ukončí účasť v ankete od Hotjar v nástroji Feedback Poll. Zabezpečuje, že anketa sa používateľovi po vyplnení znovu nezobrazí.
1 rok
súbor cookie prvého poskytovateľa
_hjMinimizedPolls
Tento súbor cookie sa použije, keď používateľ minimalizuje okno nástrojov Feedback Poll od Hotjar. Zabezpečuje, že okno zostane minimalizované počas toho, ako sa používateľ ďalej pohybuje na stránke.
1 rok
súbor cookie prvého poskytovateľa
_hjDoneTestersWidgets
Tento nástroj sa použije, keď používateľ zašle svoje údaje prostredníctvom nástroja Recruit User od Hotjar. Zabezpečuje, že rovnaký formulár sa po jeho vyplnení používateľom znovu nezobrazí.
1 rok
súbor cookie prvého poskytovateľa
_hjMinimizedTestersWidgets
Tento súbor cookie sa použije, keď používateľ minimalizuje nástroj Recruit User Testers od Hotjar. Zabezpečuje, že okno zostane minimalizované počas ďalšieho pohybu používateľa na stránke.
1 rok
súbor cookie prvého poskytovateľa
_hjIncludedInSample
Tento súbor cookie informuje Hotjar o tom, či používateľ patrí k skupine používateľov, na ktorú sa vzťahuje lievikovité sledovanie Hotjar (Hotjar Funnel-Tracking).
1 rok
súbor cookie prvého poskytovateľa
emos-session
Tento súbor cookie nám umožňuje analyzovať Vaše používanie webovej stránky prostredníctvom Econda. Slúži na rozlíšenie jednotlivých návštevníkov.
do ukončenia návštevy
súbor cookie tretieho poskytovateľa (econda-monitor.de)
emos-visitor
Tento súbor cookie nám umožňuje analyzovať Vaše používanie webovej stránky prostredníctvom Econda. Slúži na rozlíšenie jednotlivých návštevníkov.
2 roky
súbor cookie tretieho poskytovateľa (econda-monitor.de)
emos_jcsid
Tento súbor cookie nám umožňuje analyzovať Vaše používanie webovej stránky prostredníctvom Econda. Slúži na rozlíšenie jednotlivých návštevníkov.
do ukončenia návštevy
súbor cookie prvého poskytovateľa
emos_jcvid
Tento súbor cookie nám umožňuje analyzovať Vaše používanie webovej stránky prostredníctvom Econda. Slúži na rozlíšenie jednotlivých návštevníkov.
2 roky
súbor cookie prvého poskytovateľa

In particular we inform you about the following services and cookies:

a) Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie získané prostredníctvom súboru cookie pri Vašom používaní tejto webovej stránky sa zašlú na server Google v USA a tam sa uložia. V prípade aktivácie IP anonymizácie na tejto webovej stránke bude ale Vaša IP adresa zo strany Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch budú úplné IP adresy prenesené na server Google v USA a tam skrátené. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky Google tieto informácie použije s cieľom vyhodnotiť Vaše používanie webovej stránky, vypracovať správy o aktivitách na webovej stránke a poskytnúť ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a používaním internetu vo vzťahu k prevádzkovateľovi webovej stránky.

IP adresy, ktoré boli zaslané z Vášho prehliadača v rámci Google Analytics, Google nespojí s ostatnými údajmi. Upozorňujeme Vás na to, že na tejto webovej stránke bola služba Google Analytics rozšírená o kód „anonymizeIp;“, aby sa zaistilo anonymizované získavanie IP adries (tzv. IP-Masking).

Získavaniu údajov prostredníctvom Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na tento odkaz Deaktivujte službu Google Analytics Vloží sa súbor cookie pre Opt-Out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu Vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Alternatívne si môžete tiež stiahnuť a inštalovať plugin pre prehliadač dostupný pod týmto odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov zo strany Google Analytics nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/gb.html resp. na https://policies.google.com/.

b) Reklamné funkcie Google
Táto webová stránka používa reklamné funkcie Google. Na zavedenie opísaných reklamných funkcií Google využíva súbory cookies. Pomocou súborov cookies možno správanie používateľov pri návšteve webovej stránky analyzovať a napokon použiť napríklad na reklamu vychádzajúcu z používania a záujmov.

Táto webová stránka používa funkciu remarketingu od Google. Prostredníctvom tejto funkcie možno návštevníkov webovej stránky cielene oslovovať s reklamou súvisiacou so záujmami v prípade, že navštívia iné webové stránky v rámci Google Display Network alebo využijú vyhľadávanie cez Google a predtým navštívili určité sekcie tejto webovej stránky. V rámci funkcie remarketingu možno uložiť súbor cookie DoubleClick od Google.

Keď uskutočňujeme komunikačnú/marketingovú kampaň, ktorej cieľovým kanálom je online reklama, používame AdWords, pri ktorých sa Vám s pomocou funkcie remarketingu zobrazuje reklama na základe Vašich pravdepodobných záujmov a Vášho používania tejto webovej stránky. V závislosti od cieľa reklamnej kampane sa môže pritom uložiť tzv. súbor cookie pre konverziu alebo súbor cookie pre reklamné štandardy, a to s cieľom zistiť, či používateľ videl reklamu a či na ňu klikol.

V rámci reklamných funkcií od Google Analytics sú vytvárané správy týkajúce sa dojmov v Google Display Network, ako aj správy o predpokladaných demografických znakoch a pravdepodobných záujmoch návštevníkov webovej stránky. O Vašich predpokladaných demografických znakoch a Vašich pravdepodobných záujmoch sa dozvedáme prostredníctvom Vášho používania našich webových stránok a aplikácií alebo od iných spoločností, ktoré rovnako používajú reklamné funkcie Google s cieľom pochopiť Vaše pravdepodobné záujmy. Tieto informácie sa uložia v súbore cookie pre reklamné štandardy Google a v súbore cookie Google pre DoubleClick, pričom sa môžu poskytnúť tretej osobe, napríklad inzerentovi.

Google nespojí IP adresu zaslanú z Vášho prehliadača s inými údajmi od Google. K získavaniu, prenosu alebo vyhodnocovaniu osobných údajov nedôjde.

Pod nasledovným odkazom sa dozviete, ako môžete zabrániť získavaniu údajov prostredníctvom reklamných funkcií Google: https://support.google.com/ads/answer/2662922.

Podrobnejšie informácie o reklamných funkciách Google a použitých súboroch cookies, ako aj vyhlásenie o ochrane údajov v rámci reklamných funkcií Google môžete nájsť tu: https://www.google.com/policies/technologies/ads/, resp. https://policies.google.com/.

c) Hotjar
Hotjar používame na optimalizáciu skúsenosti používateľa a výkonnosti tejto webovej stránky. Na tento účel využíva Hotjar súbory cookies.

Hotjar je službou, pomocou ktorej možno analyzovať správanie používateľov na webovej stránke a spätnú väzbu od nich. K tomu dochádza prostredníctvom anonymizovaného zaznamenávania pohybu používateľov a kliknutí na webovej stránke. Okrem toho sa získavajú a štatisticky vyhodnocujú informácie o operačnom systéme a prehliadači používateľov, ako aj o prichádzajúcich a odchádzajúcich odkazoch, geografickej polohe, rozlíšení obrazovky a kategórii zariadení. Tento analytický nástroj nám umožňuje anonymizovane pozorovať správanie používateľov na webovej stránke, pričom nástroje pre spätnú väzbu nám pomáhajú v zaznamenávaní reakcií používateľov, ako je napríklad vkladanie komentárov alebo zanechávanie hodnotení. Hotjar tieto informácie neposkytuje tretej strane. Ďalšie informácie týkajúce sa získavania a spracúvania údajov zo strany Hotjar nájdete tu: https://www.hotjar.com/privacy.

Analýzu Vášho správania na webovej stránke zo strany Hotjar môžete deaktivovať pod týmto odkazom. https://www.hotjar.com/opt-out.

d) Econda
Na vytvorenie tejto webovej stránky v súlade s potrebami, ako aj na jej optimalizáciu sa prostredníctvom riešení a technológií Encoda získavajú a ukladajú anonymizované údaje, pričom z týchto údajov sa vytvárajú profily používateľov pri použití pseudonymizácie. Na tento účel možno využiť súbory cookies, ktoré umožňujú opätovné rozpoznanie internetového prehliadača. Profily používateľov nebudú bez výslovného súhlasu návštevníka spojené s údajmi o nositeľovi pseudonymu. Predovšetkým sa bezprostredne po vstupe zabezpečí, že IP adresy nebudú rozpoznateľné, v dôsledku čoho nebude možné priradenie profilov používateľov k IP adresám.

Tu https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/môžu návštevníci tejto webovej stránky kedykoľvek namietať voči získavaniu a ukladaniu údajov prostredníctvom Encoda do budúcnosti. Pritom sa na Vaše zariadenie uloží súbor cookie pre Opt-Out. Ďalšie informácie o ochrane údajov zo strany Encoda možno nájsť tu: https://www.econda.de/en/data-protection/.

2. Správa súborov cookies

Proti používaniu súborov cookies môžete namietať, v dôsledku čoho sa na Vašom koncovom zariadení nebudú ukladať žiadne súbory cookies. Môžete tak urobiť napríklad prostredníctvom príslušného nastavenia vo svojom internetovom prehliadači. Upozorňujeme Vás však na to, že v takomto prípade nebudete môcť podľa okolností využiť v plnom rozsahu všetky funkcie tejto webovej stránky.

V prípade, že chcete na našej webovej stránke deaktivovať iba jednotlivé súbory cookies, resp. služby, potrebné informácie k aktuálnym službám nájdete v bode 1 tejto Smernice o súboroch cookies.

Nižšie sa nachádzajú odkazy, pod ktorými nájdete podrobné informácie o deaktivácii súborov cookies v bežných prehliadačoch:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

Okrem toho by sme Vás chceli odkázať na stránku Iniciatívy pre sieťovú reklamu o deaktiváciihttp://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp a na stránku Digital Advertising Alliance o deaktivácii http://www.aboutads.info/choices.

Otázky týkajúce sa Smernice o súboroch cookies je potrebné zaslať na: Dataprivacy@Schaeffler.com

Stav: Verzia 1.0, 08.05.2018

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať