Hľadaný výraz

Dr. Jochen Schröder bude riadiť novú podnikovú oblasť E-mobilita skupiny Schaeffler

16.01.2018 | Skalica

Dr. Jochen Schröder (46) prevezme k 1. aprílu 2018 vedenie novo zriadenej podnikovej oblasti E-mobilita v skupine Schaeffler. V tejto funkcii bude podávať správu Matthiasovi Zinkovi, riaditeľovi Automotive OEM.

Dr. Schröder prechádza zo spoločnosti Valeo Siemens eAutomotive GmbH, kde bol ako CTO zodpovedný za globálne aktivity výskumu a vývoja, do skupiny Schaeffler. Po svojom štúdiu elektrotechniky na Technickej Univerzite v Hamburgu-Harburg promoval v obore regulačná technika. Po viac než 15-ročnej úspešnej kariére v BMW na rozličných vedúcich funkciách, medziiným pre oblasti Systémový dizajn a Predbežný vývoj elektrických pohonov ako aj Energetický manažment celého automobilu, Dr. Jochen Schröder prevzal koncom roku 2016 rolu vedúceho vývoja v spoločnosti Valeo Siemens eAutomotive GmbH.

„Tešíme sa, že sme získali pána Dr. Schrödera a sme presvedčení o tom, že so svojimi dlhoročnými skúsenosťami v rozličných oblastiach elektromobility má najlepšie predpoklady nato, aby riadil našu novú podnikovú oblasť E-mobilita a aktívne sa tak podieľal na utváraní mobility zajtrajška“, povedal Matthias Zink, riaditeľ Automotive OEM skupiny Schaeffler.

Skupina Schaeffler v polovici roku 2017 rozhodla o tom, že v rámci divízie Automotive zriadi k 1. januáru 2018 samostatnú podnikovú oblasť E-mobilita, v ktorej budú spojené všetky produkty a systémové riešenia pre hybridné vozidlá poháňané čisto batériami. Nová podniková oblasť má sídlo v podniku Bühl – v novej centrále Automotive skupiny Schaeffler.

Vydavateľ: Schaeffler AG
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média
sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať