Hľadaný výraz

Schaeffler zostavuje tím pre budúcnosť

06.03.2019 | Skalica

  • Noví CEO pre regióny Amerika a Ázia/Pacifik
  • Mladšie a medzinárodnejšie predstavenstvo
  • Zostavovanie tímu je ukončené

Vychádzajúc z rozhodnutí dozornej rady Schaeffler AG 1. marca 2019 predstavenstvo Schaeffler AG vykonalo nižšie popísané personálne rozhodnutia ohľadom predstavenstva skupiny Schaeffler. Ako doteraz bude predstavenstvo tvoriť osem členov predstavenstva a štyria regionálni CEO. Tím bude v budúcnosti mladší a medzinárodnejší. Tvoria ho takmer kompletne vedúci pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami v skupine Schaeffler.

Potom, čo dozorná rada Schaeffler AG vymenovala p. Uwe Wagnera 1. marca 2019 za nástupcu profesora Dr.-Ing. Petra Gutzmera a súčasne o päť rokov predĺžila zmluvu p. Matthiasa Zinka, CEO odvetvia Automotive OEM, boli v ďalšom kroku vymenovaní noví regionálni CEO pre regióny Amerika a Ázia/Pacifik. V priebehu roka 2019 prevezmú svoju novú úlohu a budú patriť k predstavenstvu skupiny Schaeffler.

Marc McGrath (52) prevezme k 1. októbru 2019 rolu CEO pre región Amerika od Brucea Warmbolda (63), ktorý koncom roka odchádza do dôchodku. Pán McGrath začal svoju kariéru v spoločnosti Schaeffler v roku 1988 ako študent. Inžinier strojárstva zastával v Schaeffler rôzne manažérske pozície. Od roku 2016 je vedúcim Automotive v regióne Amerika.

Región Ázia/Pacifik v budúcnosti povedie Dharmesh Arora (51). V súčasnosti je CEO Schaeffler India Ltd., jedinej dcérskej spoločnosti skupiny Schaeffler kótovanej na burze, a riadi dôležitý subregión.

Do spoločnosti Schaeffler prišiel v roku 2012 a výraznou mierou prispel k posilneniu pozície Schaeffler v Indii. Pán Arora predtým zastával vedúce pozície okrem iného v Indii, Thajsku a USA. Od 1. októbra 2019 nahradí Helmuta Bodeho (65).

K novému smerovaniu tímu predstavenstva povedal Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG: „S dnes oznámenými personálnymi zmenami je tím pre budúcnosť kompletný. Je mladší, ešte medzinárodnejší a je vytvorený v podstate z vlastných radov. Ohľadom nadchádzajúcej transformácie nie je nič dôležitejšie ako silný tím na čele, ktorý drží spolu. Podnikáme kroky, aby sme skupinu Schaeffler, ako globálneho dodávateľa pre automobilový a ostatný priemysel úspešne viedli do budúcnosti.“

O spoločnosti Schaeffler
Skupina Schaeffler je dodávateľom pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou. S presnými komponentmi a systémami v motoroch, prevodovkách a podvozkoch, ako aj riešeniami valivých a klzných ložísk pre množstvo priemyselných použití skupina Schaeffler rozhodujúcou mierou už dnes prispieva k „mobilite pre zajtrajšok“. V roku 2018 dosiahla táto technologická spoločnosť obrat vo výške cca 14,2 mld. eur. So svojimi takmer 92 500 zamestnancami je spoločnosť Schaeffler jedným z najväčších rodinných podnikov na svete a so svojimi približne 170 prevádzkami vo viac ako 50 krajinách disponuje celosvetovou sieťou výrobných závodov, výskumných a vývojových centier a odbytových spoločností. S viac ako 2 400 prihlásenými patentmi v roku 2018 obsadila spoločnosť Schaeffler podľa DPMA (Nemecký úrad pre patenty a značky) 2. miesto spomedzi najinovatívnejších spoločností Nemecka.

Vydavateľ: Schaeffler AG
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média
sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať