Hľadaný výraz

Valné zhromaždenie Schaeffler AG 2019

Pressrelease Stage Image
Predseda predstavenstva Klaus Rosenfeld a predseda dozornej rady Georg F. W. Schaeffler na Valnom zhromaždení spoločnosti Schaeffler AG

24.04.2019 | Skalica

  • Vyplácanie dividend vo výške 55 centov za prioritnú akciu
  • Veľký záujem u asi 730 účastníkov
  • Predstavenstvo vysvetľuje transformáciu skupiny Schaeffler
  • Pravidelná voľba zástupcov vlastníkov podielov v dozornej rade

Valné zhromaždenie Schaeffler AG sa stretlo s veľkým záujmom. Do Frankenhalle do Norimbergu prišlo asi 730 akcionárok a akcionárov. Hlasovali za vyplatenie dividend v rovnakej výške ako minulý rok, t. j. 55 centov za prioritnú akciu. V štvrtom roku po vstupe spoločnosti na burzu je kvóta vyplácania asi 40 percent a tým sa nachádza na hornom konci cieľového rozpätia vo výške 30 až 40 percent čistého príjmu prislúchajúceho vlastníkom podielov pred špeciálnymi efektmi.

Pozitívny signál pre kapitálový trh

Nezmenená výška vyplácaných dividend je jasným a súčasne pozitívnym signálom pre kapitálový trh – práve s ohľadom na skutočnosť, že podnik predovšetkým v druhom polroku 2018, rovnako ako väčšina konkurentov v oblasti automobilového obchodu, musel znášať výrazné kurzové straty. Dobré generovanie cash-flow, ako aj ďalšie zlepšenie bilančných ukazovateľov svedčia o pevnom finančnom základe spoločnosti a umožňujú vyplatenie dividend v minuloročnej výške.

„Uplynulý obchodný rok bol rokom svetla a tieňa. Pri všetkých zmenách udržiavame svoj kurz a budeme aj naďalej aktívne a rozhodne formovať budúcnosť skupiny Schaeffler. Bezo zmeny sa držíme našej stratégie a našej pozície dodávateľa pre automobilový a ostatný priemysel. Schaeffler pritom zostáva v pohybe a dôsledne posúva svoju transformáciu vpred“, vysvetlil Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG.

S ohľadom na vývoj obchodu v prvých mesiacoch roka 2019 Klaus Rosenfeld povedal, že skupina Schaeffler zahájila obchodný rok podľa plánu a že podmienky na trhu naďalej ostávajú plné výziev. Treba vychádzať z toho, že sa dynamika rastu opäť zrýchli až v druhej polovici roka. Priebežnú správu za prvý kvartál 2019 spoločnosť zverejní 8. mája.

Nové obsadenie dozornej rady Schaeffler AG

Pri dnešnom valnom zhromaždení bolo podľa plánu zvolených desať zástupcov vlastníkov podielov v dozornej rade Schaeffler AG.

Voľbou bolo vo svojom úrade potvrdených osem členov dozornej rady.

Opätovne zvolení boli: Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Georg F. W. Schaeffler, Prof. Dr.-Ing. Hans-Jörg Bullinger, Dr. Holger Engelmann, Prof. Dr. Bernd Gottschalk, Robin Stalker, Prof. KR Ing. Siegfried Wolf a Prof. Dr.-Ing. Tong Zhang. Do dozornej rady boli novozvolené Sabine Bendiek a Sabrina Soussan.

Pani Sabine Bendiek je predsedníčka vedenia spoločnosti Microsoft Deutschland GmbH. Disponuje dlhoročnými skúsenosťami v oblastiach digitalizácie, IT a umelej inteligencie.

Pani Sabrina Soussan je CEO spoločnosti Siemens Mobility GmbH a vedie súčasne Siemens Business Unit Rolling Stock. Siemens Mobility celosvetovo ponúka inovatívne riešenia pre železničnú a cestnú dopravu, ako aj pre prepojenú mobilitu.

„Veľmi sa tešíme, že sa nám do dozornej rady Schaeffler AG podarilo získať pani Bendiek a pani Soussan, dve top manažérky so silným technologickým pozadím. Ich znalosti a skúsenosti výrazne posilnia grémium, práve s ohľadom na digitalizáciu a technológiu“, povedal predseda dozornej rady Georg F. W. Schaeffler.

Výsledky hlasovania, ako aj záznam správy predsedu predstavenstva k dnešnému valnému zhromaždeniu nájdete na www.schaeffler.com/hv.

Online obchodnú správu nájdete na: www.schaeffler-annual-report.com

Vydavateľ: Schaeffler AG
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média
sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať