Hľadaný výraz

Zodpovednosť za zajtrajšok Schaeffler uverejňuje správu o udržateľnosti

Pressrelease Stage Image
Zodpovednosť za zajtrajšok: Schaeffler uverejňuje svoju správu o udržateľnosti 2018

12.07.2019 | Skalica

  • Schaeffler posúva udržateľnosť vpred
  • Prehľad projektov v oblasti udržateľnosti v roku 2018
  • Organizačné posilnenie manažmentu udržateľnosti

Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s globálnou činnosťou, zverejnila správu o udržateľnosti pre obchodný rok 2018. S mottom „Zviditeľniť pokrok“ Schaeffler v svojej správe poskytuje transparentný a podrobný prehľad o tom, ako sa udržateľnosť realizuje a posúva vpred v centrálnych oblastiach činnosti: „Udržateľné hospodárenie“, „Zákazníci a produkty“, „Životné prostredie a energia“, ako aj „Zamestnanci a spoločnosť“.

Prehľad projektov udržateľnosti v spoločnosti Schaeffler

Správa bola vypracovaná v súlade so štandardmi iniciatívy Global Reporting Initiative (GRI) a tak ako v minulých správach o udržateľnosti sú v nej predstavené nefinančné ciele a opatrenia skupiny Schaeffler, ktoré sú centrálnymi prvkami integrovanej stratégie udržateľnosti Schaeffler. Kľúčovými oblasťami, na ktoré sa manažment udržateľnosti skupiny Schaeffler vo vykazovanom roku 2018 zameriava, sú okrem iného ďalší vývoj udržateľného dodávacieho reťazca a zdroje šetriaca výroba pre mobilitu budúcnosti.

„Ako spoločnosť s globálnym pôsobením nesieme osobitnú zodpovednosť za životné prostredie a za spoločnosť. Z tohto dôvodu je komplexný prístup k udržateľnosti pozdĺž hodnototvorného reťazca centrálnym aspektom nášho strategického smerovania orientovaného na hodnoty. Aj s ohľadom na meniace sa očakávania všetkých zainteresovaných subjektov je našou požiadavkou nielen transparentne informovať o našich aktivitách a pokroku, ale ich aj prakticky uplatňovať v našej každodennej práci“, hovorí Corinna Schittenhelm, členka predstavenstva za oblasť personálu a riaditeľka pre pracovné vzťahy skupiny Schaeffler.

So svojou treťou správou o udržateľnosti Schaeffler opäť prekračuje hranice povinnosti podávania správ podľa zákona o vykonávaní smernice CSR (CSR-RUG) a tým zdôrazňuje požiadavku komplexnej, transparentnej a smer určujúcej práce v oblasti udržateľnosti. Správa o udržateľnosti poskytuje aj informáciu o tom, ako spoločnosť prispieva k dosahovaniu cieľov udržateľnosti agendy 2030 Spojených národov. Svojou obchodnou činnosťou Schaeffler prispieva k splneniu desiatich zo 17 cieľov rozvoja udržateľnosti (Sustainable Development Goals, SDGs).

Posilnenie manažmentu udržateľnosti

Od januára 2019 spoločnosť Schaeffler ďalej rozvíja svoju internú organizáciu oblasti udržateľnosti a zriadila k tomu vlastné oddelenie, ktoré je priamo priradené rezortu predstavenstva pre personál. Pod vedením Thomasa Fußhöllera, ktorý začiatkom roka prešiel do skupiny Schaeffler ako vedúci oddelenia pre udržateľnosť, životné prostredie, pracovné lekárstvo a bezpečnosť pri práci, sa spojí zodpovednosť za uvedené témy.

Týmto krokom Schaeffler posilňuje svoj manažment udržateľnosti a so zapojením vybraných zainteresovaných subjektov posúva stratégiu udržateľnosti ďalej vpred.

Správa o udržateľnosti skupiny Schaeffler je k dispozícii v online-verzii, ktorá prepája informácie o udržateľnosti s prehľadnými a dostupnými interaktívnymi prvkami. Popri tom získate na našej internetovej stránke priebežne aktuálne informácie o téme udržateľnosti v spoločnosti Schaeffler..

Vydavateľ: Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média
Príslušné dokumenty
sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať