Hľadaný výraz

Rozlúčka v dozornej rade Člen predstavenstva za oblasť technológie Prof. Dr.-Ing. Peter Gutzmer odchádza do dôchodku

Pressrelease Stage Image
Prof. Dr.-Ing. Peter Gutzmer odchádza po 18 rokoch v podniku do dôchodku.

01.10.2019 | Skalica

  • Dozorná rada Schaeffler sa lúči s členom predstavenstva za oblasť technológie a zastupujúcim predsedom predstavenstva Prof. Dr.-Ing. Petrom Gutzmerom, ktorý odchádza do dôchodku
  • Nový člen predstavenstva za oblasť výskumu a vývoja Uwe Wagner prichádza z radov našej firmy
  • Georg F. W. Schaeffler: „Profesor Gutzmer trvalo ovplyvnil spoločnosť Schaeffler.“

Na zasadnutí 1. októbra 2019 sa dozorná rada Schaeffler AG rozlúčila s doterajším členom predstavenstva za oblasť technológie a zastupujúcim predsedom predstavenstva Prof. Dr.-Ing. Petrom Gutzmerom (65). Po 18 rokoch opúšťa Schaeffler a odchádza do dôchodku. „Svojou inovačnou silou profesor Gutzmer trvalo ovplyvnil náš podnik. Ďakujem mu v mene dozornej rady a celej rodiny Schaeffler za jeho zanietenosť a nasadenie. Želáme mu v jeho ďalšom živote všetko dobré“, povedal Georg F. W. Schaeffler, konateľ rodinnej spoločnosti a predseda dozornej rady.

Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG, doplnil: „Profesor Gutzmer neustále ďalej rozvíjal technologické spektrum skupiny Schaeffler, podporoval nové koncepty mobility, položil základy pre vybudovanie našej obchodnej oblasti elektromobility a vytváral nové partnerstvá. Pod jeho vedením bola celopodniková organizácia IT nasmerovaná na budúcnosť a bola vytvorená oblasť digitalizácie. So svojou prezieravosťou rozhodujúcou mierou prispel k tomu, že sa skupina Schaeffler úspešne pripravila na budúcnosť.“ Prof. Dr.-Ing. Peter Gutzmer bude ešte spoločnosti určitý čas k dispozícii ako poradca.

Kariéra v Schaeffler sa začala v roku 2001
Prof. Dr.-Ing. Peter Gutzmer sa môže ohliadnuť za vynikajúcou kariérou. Študoval na Univerzite Stuttgart strojárstvo a následne promoval v odbore spaľovacie motory. Po šiestich rokoch vo výskume a následne 17 rokoch v rôznych úlohách riadenia a vedenia projektov zahájil Prof. Dr.-Ing. Peter Gutzmer v roku 2001 svoju kariéru v spoločnosti Schaeffler a bol najskôr vo vedení spoločnosti zodpovedný za oblasť technického vývoja produktov.

V rokoch 2002 až 2006 bol tiež predsedom vedenia podniku LuK v Bühle, ktorý v súčasnosti vystupuje pod menom Schaeffler Automotive Buehl GmbH & Co. KG. Následne bol do roku 2009 zastupujúcim predsedom divízie Automotive. V rokoch 2009 až 2011 opäť prevzal ďalšiu zodpovednosť a bol vedúcim obchodnej oblasti motorových systémov divízie Powertrain v spoločnosti Continental AG. Dal tejto oblasti nový smer a inicioval rôzne spoločné strategické projekty medzi spoločnosťami Schaeffler a Continental.

V roku 2011, keď bola spoločnosť premenovaná na Schaeffler AG, sa stal členom predstavenstva za oblasť výskumu a vývoja. V júni 2014 bol Prof. Dr.-Ing. Peter Gutzmer vymenovaný za člena predstavenstva za oblasť technológie a zastupujúceho predsedu predstavenstva Schaeffler AG.

Uwe Wagner je novým členom predstavenstva za oblasť výskumu a vývoja
Za nástupcu profesora Gutzmera vymenovala dozorná rada Schaeffler AG na svojom zasadnutí 1. októbra 2019 Uwe Wagnera (54), doterajšieho vedúceho oblasti výskumu a vývoja Automotive OEM a Industrie, s účinnosťou od 1. októbra 2019 na funkčné obdobie troch rokov za člena predstavenstva Schaeffler AG. Preberá rezort výskumu a vývoja.

„Sme radi, že sa nám opäť podarilo obsadiť kľúčovú pozíciu v skupine Schaeffler top-talentom z našej firmy. Uwe Wagner v svojej pozícii vedúceho výskumu a vývoja ukázal, ako sa dá zjednotiť inovatívna sila a efektivita. V mene celej dozornej rady želám pánovi Wagnerovi veľa úspechov v jeho novej úlohe plnej výziev“, povedal Georg F. W. Schaeffler, predseda dozornej rady Schaeffler AG.

Vydavateľ: Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média
sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať