Hľadaný výraz

Schaeffler venoval na Slovensku 55 000 Eur na pomoc subjektom ovplyvneným súčasnou situáciou súvisiacou so šírením koronavírusu

Pressrelease Stage Image

10.06.2020 | Skalica

  • Dary dostali zariadenia pre seniorov a nemocnica
  • Finančné prostriedky sa použijú na nákup vybavenia, ako aj na kompenzáciu nákladov na ochranu a prevenciu

Sumou 55 000 Eur Schaeffler podporil domovy dôchodcov v Skalici, Mokrom Háji, Holíči, Kysuckom Novom Meste a nemocnicu v Čadci. "Je to skutočne náročné obdobie pre mnohých ľudí a samozrejme najmä pre starších, my však na nich ani v ťažkých časoch nezabúdame a sme im vďační za ich celoživotné dielo. Som rád, že tieto zdroje budú použité na to, aby sme im aspoň trochu zlepšili ich aktuálnu situáciu. Naším darom chceme tiež vyjadriť úctu a rešpekt k lekárom a medicínskemu personálu" povedal Jaroslav Patka, generálny riaditeľ slovenských závodov Schaeffler.

„S nadšením sme prijali správu o poskytnutí daru od spoločnosti Schaeffler Skalica. Je to inšpiratívny a chvályhodný skutok, krásny príklad podnikovej filantropie v praxi. V mene našich zariadení vyslovujeme a adresujeme úprimné poďakovanie za tento hodnotný a štedrý dar venovaný v ťažkých časoch pandémie. Finančné prostriedky použijeme na kompenzáciu nákladov na ochranu a prevenciu. Pandémia zdvihla vlnu podpory, solidarity a záujmu o ochranu seniorov a podporu sociálnych služieb. Za všetky jej prejavy patrí spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o. úprimné poďakovanie. Hlboko si vážime a ceníme ľudí, ktorí sa stali súčasťou nášho príbehu ochrany pred vírusom,“ zhodnotila Martina Štepanovská, riaditeľka Zariadenia pre seniorov Skalica.

V aktuálnej situácii sa Schaeffler rozhodol pomôcť tam, kde je to najviac potrebné. „Veľmi si vážim podpory vedenia spoločnosti Schaeffler, ktorá nám pomáha pri realizácii rôznych rozvojových projektov. O to viac nás potešila aktivita v čase krízy, keď investičné zámery nahradila akútna potreba čeliť vysokým výdavkom na zvládnutie pandémie. Veľké ďakujem v mene našich zamestnancov aj pacientov spoločnosti Schaeffler za ich firemnú politiku a ochotu pomôcť zvládnuť zložitú situáciu,“ – dodal Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca.

Vydavateľ: Schaeffler Slovensko, spol. s r.o.
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média
sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať