Hľadaný výraz

Rozlúčka v dozornej rade Člen predstavenstva za oblasť technológie Prof. Dr.-Ing. Peter Gutzmer odchádza do dôchodku

Pressrelease Stage Image
Prof. Dr.-Ing. Peter Gutzmer odchádza po 18 rokoch v podniku do dôchodku.

01.10.2019 | Skalica

  • Dozorná rada Schaeffler sa lúči s členom predstavenstva za oblasť technológie a zastupujúcim predsedom predstavenstva Prof. Dr.-Ing. Petrom Gutzmerom, ktorý odchádza do dôchodku
  • Nový člen predstavenstva za oblasť výskumu a vývoja Uwe Wagner prichádza z radov našej firmy
  • Georg F. W. Schaeffler: „Profesor Gutzmer trvalo ovplyvnil spoločnosť Schaeffler.“

Na zasadnutí 1. októbra 2019 sa dozorná rada Schaeffler AG rozlúčila s doterajším členom predstavenstva za oblasť technológie a zastupujúcim predsedom predstavenstva Prof. Dr.-Ing. Petrom Gutzmerom (65). Po 18 rokoch opúšťa Schaeffler a odchádza do dôchodku. „Svojou inovačnou silou profesor Gutzmer trvalo ovplyvnil náš podnik. Ďakujem mu v mene dozornej rady a celej rodiny Schaeffler za jeho zanietenosť a nasadenie. Želáme mu v jeho ďalšom živote všetko dobré“, povedal Georg F. W. Schaeffler, konateľ rodinnej spoločnosti a predseda dozornej rady.

Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG, doplnil: „Profesor Gutzmer neustále ďalej rozvíjal technologické spektrum skupiny Schaeffler, podporoval nové koncepty mobility, položil základy pre vybudovanie našej obchodnej oblasti elektromobility a vytváral nové partnerstvá. Pod jeho vedením bola celopodniková organizácia IT nasmerovaná na budúcnosť a bola vytvorená oblasť digitalizácie. So svojou prezieravosťou rozhodujúcou mierou prispel k tomu, že sa skupina Schaeffler úspešne pripravila na budúcnosť.“ Prof. Dr.-Ing. Peter Gutzmer bude ešte spoločnosti určitý čas k dispozícii ako poradca.

Kariéra v Schaeffler sa začala v roku 2001
Prof. Dr.-Ing. Peter Gutzmer sa môže ohliadnuť za vynikajúcou kariérou. Študoval na Univerzite Stuttgart strojárstvo a následne promoval v odbore spaľovacie motory. Po šiestich rokoch vo výskume a následne 17 rokoch v rôznych úlohách riadenia a vedenia projektov zahájil Prof. Dr.-Ing. Peter Gutzmer v roku 2001 svoju kariéru v spoločnosti Schaeffler a bol najskôr vo vedení spoločnosti zodpovedný za oblasť technického vývoja produktov.

V rokoch 2002 až 2006 bol tiež predsedom vedenia podniku LuK v Bühle, ktorý v súčasnosti vystupuje pod menom Schaeffler Automotive Buehl GmbH & Co. KG. Následne bol do roku 2009 zastupujúcim predsedom divízie Automotive. V rokoch 2009 až 2011 opäť prevzal ďalšiu zodpovednosť a bol vedúcim obchodnej oblasti motorových systémov divízie Powertrain v spoločnosti Continental AG. Dal tejto oblasti nový smer a inicioval rôzne spoločné strategické projekty medzi spoločnosťami Schaeffler a Continental.

V roku 2011, keď bola spoločnosť premenovaná na Schaeffler AG, sa stal členom predstavenstva za oblasť výskumu a vývoja. V júni 2014 bol Prof. Dr.-Ing. Peter Gutzmer vymenovaný za člena predstavenstva za oblasť technológie a zastupujúceho predsedu predstavenstva Schaeffler AG.

Uwe Wagner je novým členom predstavenstva za oblasť výskumu a vývoja
Za nástupcu profesora Gutzmera vymenovala dozorná rada Schaeffler AG na svojom zasadnutí 1. októbra 2019 Uwe Wagnera (54), doterajšieho vedúceho oblasti výskumu a vývoja Automotive OEM a Industrie, s účinnosťou od 1. októbra 2019 na funkčné obdobie troch rokov za člena predstavenstva Schaeffler AG. Preberá rezort výskumu a vývoja.

„Sme radi, že sa nám opäť podarilo obsadiť kľúčovú pozíciu v skupine Schaeffler top-talentom z našej firmy. Uwe Wagner v svojej pozícii vedúceho výskumu a vývoja ukázal, ako sa dá zjednotiť inovatívna sila a efektivita. V mene celej dozornej rady želám pánovi Wagnerovi veľa úspechov v jeho novej úlohe plnej výziev“, povedal Georg F. W. Schaeffler, predseda dozornej rady Schaeffler AG.

Vydavateľ: Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať